Velvyslanectví České republiky v Budapešti

česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání

Zásadní události posledního dvacetiletí česko-maďarských vztahů

1989 v červnu začíná jednání maďarské demokratické opozice se socialistickou vládou
1989 v říjnu je uprchlíkům z NDR povolen přechod přes maďarské území do Rakouska; je vyhlášena demokratická Maďarská republika
1989 listopad -sametová revoluce v ČSSR
1991 Maďarsko spolu s Československem a Polskem uzavírá smlouvu o přidružení k EU; vzniká visegrádská spolupráce mezi těmito třemi zeměmi
1993 k visegrádské spolupráci se přihlašuje i samostatná Česká a Slovenská republika
1999 Maďarsko společně s Českou republikou a Polskem vstupuje do NATO
2004 Maďarsko se spolu s visegrádskými partnery stává členem EU

 

Stručné dějiny česko-maďarských vztahů

Průsečíky česko-maďarských dějin

knihovna

Shrnutí nejdůležitějších průsečíků česko-maďarských dějin ve zkratce. více ►

Seznam platných mezinárodních smluv

Seznam platných mezinárodních smluv Maďarska s Českou republikou naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz v části „zahraniční vztahy“ podkapitola „mezinárodní smlouvy“. http://www.mzv… více ►

Přehled držitelů ceny Gratias agit v Maďarsku

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře. více ►