Velvyslanectví České republiky v Budapešti

Zásadní události posledního dvacetiletí česko-maďarských vztahů

1989 v červnu začíná jednání maďarské demokratické opozice se socialistickou vládou
1989 v říjnu je uprchlíkům z NDR povolen přechod přes maďarské území do Rakouska; je vyhlášena demokratická Maďarská republika
1989 listopad -sametová revoluce v ČSSR
1991 Maďarsko spolu s Československem a Polskem uzavírá smlouvu o přidružení k EU; vzniká visegrádská spolupráce mezi těmito třemi zeměmi
1993 k visegrádské spolupráci se přihlašuje i samostatná Česká a Slovenská republika
1999 Maďarsko společně s Českou republikou a Polskem vstupuje do NATO
2004 Maďarsko se spolu s visegrádskými partnery stává členem EU

 

Stručné dějiny česko-maďarských vztahů

Průsečíky česko-maďarských dějin

knihovna

Shrnutí nejdůležitějších průsečíků česko-maďarských dějin ve zkratce. více ►