Cseh Nagykövetség Budapest

česky  english  magyarul 

Részletes keresés
figyelmeztetés a cikkre Nyomtatni Decrease font size Increase font size

Tájékoztatás vízumigénylőknek

A vízumkérelmek elbírálásának eljárását a Külföldiek cseh köztársaságbeli tartózkodásáról szóló, némely korábbi törvényt módosító 326/1999 sz. hatályos törvény szabályozza.

A Cseh Köztársaság külképviseleti hivatalainak hatáskörébe a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumigénylésekkel kapcsolatos eljárások tartoznak. Ez azt jelenti, hogy a külképviseletek saját hatáskörükben döntenek a repülőtéri tranzitvízumok, átutazó vízumok és a 90 napot nem meghaladó tartózkodásra jogosító vízumok megadásáról. A hosszú távú vízumigénylések (amelyek 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosítanak) elbírálása a Cseh Köztársaság idegenrendészete illetékes szerveinek hatáskörébe tartozik.

A fent idézett törvény 51. §, 2. bekezdése értelmében vízumra nem támasztható jogigény. A vízumkérelmet elutasító döntés végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.

Minden elutasított vízumigénylőnek jogában áll az idézett törvény 56. § -ában meghatározott mértékben szóbeli tájékoztatást kapnia az elutasítás okairól. Az illető kifejezett kérése esetén a cseh külképviseleti hivatal írásban is közli az elutasító döntés okait.

Az elutasító döntés után az igénylőnek joga van bármikor új kérvényt benyújtania, amihez csatolnia kell az ehhez szükséges okmányokat. Ezt akár közvetlenül előző kérvényének elutasítása után is megteheti.

Az igénylő vízumkérelmében feltüntetett személyes adatokat a Személyes adatok védelméről szóló, némely korábbi törvényt módosító 101/2000 sz. hatályos törvényben foglaltaknak megfelelően kizárólag a Cseh Köztársaság illetékes hivatalainak bocsátjuk rendelkezésére, és a vízumkérelem elfogadását vagy elutasítását kimondó döntés meghozatalára szolgálnak.

A vízumkérelmezőnek jogában áll ismernie saját személyes adatait, amelyeket vízumigényléssel kapcsolatban róla vezetnek, beleértve azt a jogot is, hogy ezeket a személyes adatokat esetleg kijavíttassa. Amennyiben valamely személyes adat - figyelembe véve felhasználásának célját - nem pontos, a kérelmezőnek jogában áll indoklást kérni ennek okára nézve, illetve kérni az adat megváltoztatását, pontosítását. Ha az illetékes külképviseleti hivatal a kérelmet megalapozottnak ítéli, úgy a kifogásolt pontatlanságot haladéktalanul kijavítja. Ha a külképviseleti hivatal a kérésnek nem tesz eleget, az igénylőnek jogában áll közvetlenül a Cseh Köztársaság Személyes Adatok Védelmének Hivatalához fordulnia. Bővebb információkkal a külképviseleti hivatal vízumosztályának munkatársai szolgálnak felkérés alapján.

Kapcsolat:

Úřad pro ochranu osobních údajů

(Személyes Adatok Védelmének Hivatala)

Pplk. Sochora 27

CZ: 170 00 PRAHA 7

Tel.: +420 234 665 354

Fax: +420 234 665 501

e-mail: posta@uoou.cz