Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires

česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu PČR a místních zastupitelstev

Ve dnech 10. - 11. 10. se na území České republiky uskuteční volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do místních zastupitelstev. Není možno hlasovat na velvyslanectvích v zahraničí.

Občané ČR pobývající dlouhodobě v zahraničí mohou využít svého práva na zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeném na Velvyslanectví ČR v Buenos Aires a během své případné cesty do ČR mohou hlasovat na základě vydaného voličského průkazu.

Dne 31.8.2014 (neděle) končí lhůta pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV), vedeného zastupitelským úřadem. K tomuto datu musí být ZÚ doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do ZSV, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ, kde má být do ZSV zapsán.