Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Souhrnná teritoriální informace

Souhrnná teritoriální informace (STI) je základním, volně přístupným, komplexním a faktografickým materiálem, který poskytuje každoročně aktualizovanou informaci o politickém, ekonomickém a společenském životě v daném teritoriu.

Informace obsažené v STI jsou zpracovány s cílem maximální využitelnosti ze strany české podnikatelské sféry, veřejnosti i státní správy. Všechny použité informace jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a ekonomický úsek velvyslanectví nemůže převzít odpovědnost za jejich věcnou správnost.

Souhrnná teritoriální informace je vypracovávána podle zadané struktury zastupitelskými úřady ČR a pravidelně aktualizována vždy k 1.dubnu a 1. říjnu každého roku. Pokud jde o ekonomickou oblast, lze doporučit zejména kapitoly:

č. 1: Základní informace o teritoriu

č. 4: Ekonomická charakteristika země (zhodnocení minulého vývoje, předpověď,    základní makroekonomické ukazatele, struktura národního hospodářství)

č. 5: Finanční a daňový sektor

č. 6: Zahraniční obchod (obchodní bilance, teritoriální a komoditní struktura, dovozní podmínky)

č. 7: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR (smluvní základna, bilance vzájemné obchodní výměny, perspektivní položky českého exportu)

č. 8: Podmínky obchodování

č. 9: Investiční klima.               

Kompletní uvedený materiál lze najít na webových stránkách www.BusinessInfo.cz již na úvodní stránce pod nadpisem Teritoriální informace, dále na webových stránkách www.export.cz, www.mzv.cz, www.mpo.cz