Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Hlavní cíle ekonomického úseku zastupitelského úřadu v Káhiře

Ekonomický úsek zastupitelského úřadu v Káhiře je jedním z hlavních nástrojů podpory rozvoje zahraničního obchodu České republiky v Egyptě. Vzhledem k absenci stálého zastoupení ČR v sousedním Súdánu a v Eritreji plní danou roli nejen pro Egypt, ale i pro tyto země.

Pro rozvoj ekonomické a obchodní spolupráce je využívána řada nástrojů. Jedná se zejména o:

  • pořádání obchodních misí do uvedených zemí;
  • zprostředkování návštěv místních podnikatelů v ČR;
  • přípravu prezentací českých podniků a podnikatelských fór;
  • asistenci českým firmám při jednání s místními partnery.

Neméně významnou část činnosti úseku představuje sledování a vyhodnocování makroekonomických ukazatelů sledovaných zemí a monitoring legislativy relevantní z hlediska zahraničního obchodu ČR.

Vzhledem k limitovaným kapacitám ekonomického úseku nelze uspokojit všechny požadavky českých či egyptských podnikatelských subjektů, zejména pokud se jedná o detailní cílené průzkumy trhu, formy zastupování, či presentování firem zaměstnanci ambasády. V těchto případech však lze využít přítomnosti zástupce CzechTrade v Káhiře.

 

AKTUÁLNĚ:

  • Egyptský ministr průmyslu a obchodu s platností k 16.2.2014 rozhodl o ročním zákazu dovozu všech typů motocyklů a trojkolek (tzv. tuk-tuků) do Egypta. Zároveň vstoupil v platnost 3-měsíční zákaz dovozu všech komponentů a náhradních dílů. Důvodem je skutečnost, že tato vozidla bývají řízena mladistvými (pro jejich provoz nebylo nutné vlastnit ŘP) a častými účastníky dopravních nehod. Kromě toho jsou díky své velikosti používána ke kriminální činnosti, zejména ve slumech. Prezident republiky podepsal na začátku dubna upravený dopravní zákon (66/1973), podle kterého by vlastníci motorek a tuk-tuků měli mít možnost získat ŘP. Nyní mají třicetidenní lhůtu k registraci vozidel, poté budou vozidla bez registrace konfiskována. Výhradní montovnou tuk-tuků v Egyptě je společnost GB Auto, pro kterou motorky a tuk-tuky představují 12.2% (2013), resp. 13.9% (2012) zisků.

  • Navzdory ne příliš stabilní politické a bezpečnostní situaci v Egyptě v loňském roce dosáhla obchodní výměna mezi ČR a Egyptem v roce 2013 rekordních 7,427 mld Kč, což je nejvíce od roku 1993, kdy se statistiky evidují. Egypt se tímto zařadil na místo třetího nejdůležitějšího obchodního partnera ČR v regionu za Izrael (16,664 mld Kč) a Spojené arabské emiráty (14,435 mld Kč). Více informací naleznete v sekci Aktuality.

  • Veletrh EGYMEDICA: ve dnech 8.-10. května 2014 se v prostorách Cairo International Convention Centre uskuteční již 14. ročník mezinárodního zdravotního veletrhu otevírajícího brány nejen k partnerům z arabského světa, ale i z afrických zemí. Více informací naleznete v sekci Egypt/Veletrhy a výstavy.

  •