Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vzájemný obchod

V následujícím textu jsou uvedeny statistické údaje vzájemného česko-súdánského obchodu v roce 2013.

Obchodní spolupráce s ČR

Celkový obrat v roce 2013 opět stoupl a potvrdil tak trend posledních tří let. Dosáhl hodnoty 15,8  mil. USD, přičemž bilance skončila kladně pro českou stranu ve výši 14,9 mil. USD.

Súdán má zájem expandovat v těžebním průmyslu (těžba a rafinace zlata), na rozvoji textilního průmyslu, cukrovarnictví, zavlažování a přivítal by proto investory z ČR, kde je historicky velká zkušenost s dodávkami do země (v zemi stále ještě fungují některé dodané investiční celky). Řada českých firem by měla zájem o súdánský trh, brzdí je však problémy se splácením dodávek.

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let v tisících USD

 
  2009 2010 2011 2012 2013
Vývoz 7 484 11 110 9 847 11 482 15 383
Dovoz 201 358 596 359 443
Obrat 7 685 11 468 10 443 11 841 15 826
Bilance 7 283 10 753 9 251 11 123 14 940

 

V následující tabulce je uvedeno 10 nejdůležitějších položek českého vývozu do Súdánu za roky 2012 a 2013  v tisících USD a jejich podíl z celku:

 
  2012 Podíl v % 2013 Podíl v %
Celkem 11 482 100% 15 383 100%
Vozidla motorová traktory kola 4 336 37,76 4 584 29,80
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 3 924 34,18 4 935 32,08
Přístroje záznamu a reprodukce 1 006 8,76 1 193 7,76
Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované - - 580 3,77
Plasty a výrobky z nich 90 0,78 218 1,42
Sklo a výrobky skleněné 830 7,23 206 1,34
Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 145 1,25 125 0,81
Výrobky různé z kov obecných 98 0,85 - -
Kaučuk a výrobky z něj 183 1,59 - -
Přípravky potravinové různé 28 0,24 - -
Lokomotivy vozy zařízení dopravní mech. - - 156 1,01
Přístroje optické foto kinem lékař.chirurg.ap 557 4,85 2 863 18,61
Papír karton  lepenka a výrobky - - 249 1,62

 

V následující tabulce je uvedeno 10 nejdůležitějších položek českého dovozu ze Súdánu za roky 2012 a 2013 v tisících USD a jejich podíl z celku:

 
  2012 Podíl v % 2013 Podíl v %
Celkem 359 100% 443 100%
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 189 52,66 1 0,23
Bavlna 59 16,43 211 47,63
Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap 37 10,31 57 12,87
Přístroje optické, fotografické, kinematické, lékařské, chirurgické apod 29 8,08 - -
Šelak, gumy, pryskyřice aj. štávy, výtažky rostl 24 6,69 34 7,67
Díla uměl.předměty sběratelské starožitnosti - - 130 29,35
Výrobky různé z kovu obecných 8 2,21 - -
Přístroje záznamu a reprodukce 5 1,39 - -
Maso a droby poživatelné - - 5 1,13
Sůl síra zeminy a kameny - - 2 0,45