Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ověření kopie listiny

ZÚ provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu, šeku apod..

Konzulární oddělení provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie průkazu (občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu apod.), vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby.

Formulář žádosti o ověření kopie

Poplatek za vyhotovení fotokopie včetně ověření se vybírá v EGP a platí se za každou započatou stráku.

Poplatek za ověření správnosti předloženého opisu nebo fotokopie se také vybírá v EGP za každou započatou stránku.

Poplatek se vybírá v EGP po zaoukrohlení na celé EGP a po přepočtu podle platného kurzu České národní banky České republiky.

Konzulární oddělení neprovede ověření listiny jejíž obsah nemůže spolehlivě posoudit, pokud je listina svým obsahem v rozporu se zákony ČR či v rozporu s právním řádem státu působnosti a nebo jsou-li v listině změny, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

přílohy

zadost_o_legalizaci.doc 32 KB DOC (Word dokument) 13.10.2013