Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ověření podpisu

ZÚ ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií. Nelze ověřit pravost podpisu na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text.

Konzulární oddělení ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Ověření podpisu pouze v písemném, faxovém či  podobném styku bez osobní přítomnosti žadatele je nepřípustné.

Pravost podpisu nelze ověřit na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text.

ZÚ neprovede ověření listiny, jejíž obsah nemůže spolehlivě posoudit; je-li její obsah ve zřejmém rozporu se zákony  nebo dalšími obecně závaznými právními  předpisy České republiky anebo  jestliže listina svým obsahem nebo účelem  zákony České republiky obchází či se příčí dobrým mravům; pokud je ve zřejmém rozporu s právním řádem státu působnosti ZÚ; jsou-li v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Poplatek za ověření jednoho podpisu je 250,- Kč, vybírá se v EGP po přepočtu podle platného kurzu České národní banky České republiky a po zaokrouhlení na celé EGP.

Aktuální výše poplatku.