Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Překlady

Velvyslanectví neprovádí překlady, pouze ověřuje jejich správnost.

Ověření shody originálu s překladem bude vyznačeno na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad bude spojen s originálem překládané listiny či s jejím úředně ověřeným opisem (úředně ověřenou kopií).

Konzul nesmí ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, nebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Konzul také nesmí ověřit správnost překladu, pokud nemůže jeho obsah spolehlivě posoudit, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy České republiky nebo USA nebo účelem obchází zákony České republiky nebo pokud se příčí dobrým mravům. Porušil by tím § 39 občanského zákoníku 40/1964 Sb. a § 53 odst. 1 písm. a) notářského řádu č. 358/1992 Sb. ve smyslu Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 32/1969 Sb., a mohl by tak naplnit skutkovou podstatu trestného činu křivého tlumočení podle § 175a trestního zákona 140/1961 Sb.

DOPORUČENÍ PŘEKLADATELÉ:

Mezinárodní předvolba EAR: +20

Dr. Amr Shatury

mobil: 0100 366 9443

 

Dr. Iman Ismail Ahmed

mobil: 0100 188 1674

 

Dr. Milena Farahat

mobil: 0112 601 9392