Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu

Volby Evropského parlamentu

 

Prezident České republiky svým rozhodnutím č. 24/2014 Sb. ze dne 13. února 2014 stanovil konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23.-24. května 2014.

 

 

 

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23.května (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

            Volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky, upravují tyto obecně závazné předpisy:

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
  • vyhláška č. 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,někter
  • otázky jsou upraveny zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod (§ 2 odst. 3 zákona).

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (§ 36 odst. 1 zákona).

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

 

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  České republiky v Káhiře, může požádat před volbami do EP náš úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zatupitelskému úřadu.

Informaci pro veřejnost o volbách do Evropského parlamentu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

 

přílohy

vyhlaseni_ve_sb..pdf 59 KB PDF (Acrobat dokument) 13.3.2014

Informace_o_podminkach_hlasovani_pro_obcany_CR_v_zahr.... 239 KB PDF (Acrobat dokument) 13.3.2014