Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zápis a vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Volič je do zvláštního seznamu voličů zapsán na základě:

  • písemné žádosti. Formulář k zápisu do zvláštního voličského seznamu.
  • dokladu totožnosti (český doklad totožnosti tj. občanský průkaz či cestovní pas, cizozemský doklad totožnosti - řidičský průkaz apod.)
  • dokladu prokazujícím státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství)
  • dokladu potvrzujícího bydliště v územním obvodu (cizozemský řidičský průkaz s adresou, faktura za elektřinu nebo plyn apod.)

Důležitá upozornění:

Volič, který bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa jeho trvalého pobytu. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

  • Na území ČR se může volič účastnit voleb až po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem  nebo na základě voličského průkazu vydaného velvyslanectvím nebo generálním konzulátem, v jehož zvláštním seznamu je zapsán. Ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude volič moci hlasovat vůbec.
  • Žádost musí být zastupitelskému úřadu doručena nejpozději 40 dnů před konáním voleb.
  • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit v případě voleb, které se uskuteční na zastupitelském úřadu ČR, na základě voličského průkazu vydaného voliči příslušným obecním úřadem.

 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Volič je ze zvláštního seznamu voličů zastupitelského úřadu vyškrtnut na základě:

Důležité upozornění:

Vyškrtnutí nemá za následek automatický zápis voliče do stálého seznamu voličů na území ČR - ten je proveden až na základě předložení potvrzení od zastupitelského úřadu a to příslušné okrskové volební komisi nebo příslušnému obecnímu úřadu.  Voleb v zahraničí, resp. na zastupitelském úřadu (např. prezidentských voleb, které proběhnou v r. 2013) se může volič účastnit až po zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR,  nebo na základě voličského průkazu vydaného příslušným obecním úřadem v ČR v jehož seznamu je volič zapsán.

 

přílohy

Zadost_o_zapis_do_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 25 KB DOC (Word dokument) 2.10.2012

Zadost_o_vystaveni_volicskeho_prukazu.doc 26 KB DOC (Word dokument) 2.10.2012

Zadost_o_vyskrtnuti_ze_zvlastniho_seznamu_volicu_vedeneh... 22 KB DOC (Word dokument) 2.10.2012

Zadost_o_vyskrtnuti_ze_zvlastniho_seznamu_volicu_vedeneh... 22 KB DOC (Word dokument) 2.10.2012