Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o cestovních dokladech ČR

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů. Z uvedeného rovněž vyplývá, že po 26. červnu 2012 může každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

Všeobecné informace

Dokladem totožnosti občana se rozumí:

a)    platný občanský průkaz,

b)   platný cestovní doklad

Doklady prokazující státní občanství České republiky:

a)    platný občanský průkaz ČR, nebo

b)    platný cestovní doklad ČR, nebo                    

a)    aktuální osvědčení o státním občanství ČR, nebo

b)    vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, jestli je v něm údaj o státním občanství ČR uveden.

Platnost cestovního dokladu skončí:

a)     uplynutím doby v něm vyznačené,

b)     ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,

c)      uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,

d)      pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Držitel je povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, generálnímu konzulátu anebo neprodleně na vyžádání orgánům policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu. V případě nutnosti držení dvou platných cestovních dokladů předloží občan úřadu řádné zdůvodnění.

Důležité upozornění:

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let (dále jen „dítě“) do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů. Z uvedeného vyplývá, že s platností od 26. června 2012 může každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

 

 Další informace o cestovních dokladech naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR (Služby pro veřejnost – Osobní doklady).

přílohy

ODUVODNENI_POTREBY_DRZENI_DVOU_PLATNYCH_CESTOVNICH_PASU_... 32 KB DOC (Word dokument) 20.3.2014