Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Novelizace zákona o státním občanství

Počínaje dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 186/2013 sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů.

Informace k novému zákonu o státním občanství České republiky.

 

Nová právní úprava na úseku státního občanství, tj. zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), přináší od 1.1.2014 následující základní změny.

Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany. V nové právní úpravě tak je jednoznačně akcentován trend, který se v oblasti státního občanství stále více uplatňuje i v jiných evropských státech.

Od 1.1.2014 již nebude součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství, resp. takovým osobám bude tato nová právní norma umožňovat v plné míře disponovat tzv. dvojím státním občanstvím.

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství bude od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství České republiky). O prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky již nebudou nadále rozhodovat zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady.

Zákon o státním občanství České republiky nabyde účinnosti dne 1.1.2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.: V návaznosti na výše uvedenou informaci bychom chtěli upozornit na dvě ustanovení zákona, týkající se možnosti nabytí státního občanství ČR, které zákon omezuje propadnou lhůtou 1 roku od nabytí účinnosti zákona. Speciálně tak upozorňujeme na ustanovení § 33 a § 72 zákona.

1) § 33 se týká možnosti nabytí státního občanství ČR u osob, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejich narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.

2) § 72 pak popisuje možnosti občanů Slovenské republiky ohledně prohlášení o nabytí státního občanství České republiky

Výše uvedené možnosti nabytí státního občanství ČR omezuje zákon propadnou lhůtou 1 roku od nabytí účinnosti zákona. Po marném uplynutí propadné lhůty tak osoby, kterých se tato ustanovení týkají, nebudou moci požádat o nabytí státního občanství České republiky.

 

Co přinášový nový státoobčanský zákon ve zkratce:

»

česky

»

anglicky.

přílohy

statni_obcanstvi___cj.pdf 183 KB PDF (Acrobat dokument) 13.10.2013

Novy_zakon_o_statnim_obcanstvi___platny_od_1._1._2014... 367 KB PDF (Acrobat dokument) 13.10.2013

statni_obcanstvi___cj.pdf 183 KB PDF (Acrobat dokument) 15.10.2013

statni_obcanstvi___aj.doc 46 KB DOC (Word dokument) 15.10.2013