Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

Pro případ, že potřebujete prokázat státní občanství České republiky a nemáte ani platný český pas ani platný občanský průkaz, existuje žádost o zjištění státního občanství České republiky. Žádost o zjištění státního občanství můžete podat u našeho velvyslanectví, nejlépe osobně, přičemž ji velvyslanectví zasílá k vyřízení do České republiky.

K podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je třeba předložit následující doklady:

 

a) Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

b) Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

V případě žádosti pro dítě mladší 15 let se vyplní následující Dotazník ke zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství Čr pro dítě mladší 15 let.

 

Žádost musí být čitelně a úplně vyplněná.  Údaje o manželce/manželovi vyplňujete i v případě rozvodu.

 

c) Doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz)
K žádosti o zjíštění státního občanství žadatel připojí doklady o českém  (československém) státním občanství jako např. domovský list, neplatné osvědčení o českém (československém) státním občanství, neplatný český či československý cestovní pas, rodné a oddací listy apod., pokud je žadatel má.

Totožnost osoby může být potvrzena i jiným občanem ČR, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR, dostaví se osobně na náš úřad a podepíše svědeckou výpověď.

d) Originály českých matričních dokladů

Těmito doklady se rozumí:

- český rodný list

- vdané ženy musí vždy přiložit český oddací list (a to i v případě, že manželství již bylo rozvedeno)

- doklad o rozvodu, v případě, že k rozvodu došlo v cizině je zapotřebí předložit uznání cizího rozsudku Nejvyšším soudem v Brně

- naturalizační listinu, pokud jste nabyl/a státní občanství cizího státu

e) Správní poplatek

K čitelně a úplně vyplněné žádosti, doložené požadovanými doklady, je třeba přiložit správní poplatek ve výši za vydání Osvědčení/potvrzení o státním občanství ČR.

 

Doba platnosti osvědčení k podání žádosti o cestovní pas blesk a e-pas je 12 měsíců od jeho data vystavení.


Vyplněnou žádost spolu se všemi doklady předává náš úřad k vyřízení příslušným orgánům v ČR. Vyřízení trvá přibližně 2 měsíce.

přílohy

dotaznik_a_prohlaseni_ke_statnimu_obcanstvi.doc 52 KB DOC (Word dokument) 23.1.2014

dotaznik_a_prohlaseni___dite__mladsi_15_let.doc 59 KB DOC (Word dokument) 23.1.2014

zadost_o_zjisteni_st.o__a_vydani_OSO.docx 20 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.3.2014