Velvyslanectví České republiky v Káhiře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Seznam platných dohod mezi ČR a EAR

  Dohoda mezi Egyptskou republikou a Československou republikou o kulturní spolupráci, 19. 10. 1957 Dohoda mezi vládou Spojené arabské republiky a vládou Československé socialistické republiky o vytvoření výboru pro ekonomickou, vědeckou a technickou spolupráci, 26. 9. 1964 Dohoda mezi

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Egyptskou republikou a Československou republikou, 19.10.1957, Káhira

Dohoda o vytvoření Výboru pro ekonomickou, vědeckou a technickou spolupráci mezi vládou Sjednocené arabské republiky a vládou Československé socialistické republiky, 26.09.1964, Praha

Dohoda o osvobození majetku a vyrovnání starých československých a arabských pohledávek a závazků mezi vládou Sjednocené arabské republiky a vládou Československé socialistické republiky, 18.11.1964, Káhira

Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Spojené arabské republiky a vládou Československé socialistické republiky, 26.11.1964, Káhira

Dohoda o vědecké a technologické spolupráci mezi vládou Spojené arabské republiky a vládou Československé socialistické republiky, 20.02.1966, Káhira

Dohoda o leteckých službách mezi Egyptskou arabskou republikou a Českou a Slovenskou Federativní Republikou, 04.09.1991, Praha

Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Egyptské-arabské republiky z 28.11.1993

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou, 29.05.1993, Káhira

Protokol o konzultacích mezi ministerstvy zahraničí ČR a EAR, 29.05.1993, Káhira

Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem energetiky a elektřiny EAR ze dne 27.11.1993

Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou, 19.01.1995, Káhira

Dohoda o spolupráci Hospodářské komory ČR a Federace egyptských hospodářských komor z 21.01.1995

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Egyptské arabské republiky, 29.04.1998, Káhira

Smlouva o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky, 22.03.1997, Káhira

Dohoda o sukcesi dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót mezi vládou České republiky a Egyptské arabské republiky, 09.08.1999

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů, 24.01.2000, Káhira

Dohoda o spolupráci mezi Diplomatickou akademií MZV ČR a Diplomatickým institutem MZV EAR, leden 2000

Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany rostlin, 13.04.2000

Dohoda o spolupráci ve veterinární oblasti mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky, 13.04.2000, Káhira

Dohoda o založení Česko-egyptské obchodní komory z 06.03.2000

Dohoda o spolupráci mezi Česko-arabskou obchodní komorou a Federací egyptských obchodních komor, 05.03.2000

Protokol o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky, 14.09.2004, Káhira

Prováděcí protokol k Dohodě o kulturní a školské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006-2008, 19.02.2006, Káhira

Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem cestovního ruchu EAR, 7.4.2008, Káhira.

Společné prohlášení k realizaci společných projektů v oblasti životního prostředí, 7.4.2008, Káhira.

Memorandum o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Káhirskou obchodní komorou, 8.4.2008, Káhira.

Memorandum o porozumění mezi Státní veterinární správou ČR a Státní veterinární správou Egypta týkající se spolupráce v oblasti veřejného zdraví z hlediska veterinárního a zdraví zvířat, 5.5.2008, Káhira.