Embassy of the Czech Republic in Cairo

česky  english 

Advanced search

Article notification Print Decrease font size Increase font size

Consular and Visa Fees

Consular and Visa Fees

Vízové a konzulární poplatky k 1. září 2014/Visa and Consular fees as of September 1st 2014

 

Vízové poplatky/Visa fees (EGP)

Schengen Visa - A (airport), C (up to 90 days; one-, two-, multi-entry) 566
Schengen Visa (Children - 6 - 12 years old) 330
Long-term Czech Visa - D (over 90 days of stay) 850
Residence Permit 170
Residence Permit - Employee Card or Blue Card 340

 

 Správní poplatky/Consular Fees  (EGP)
150a ověření podpisu/signature verification 85
150c superlegalizace/superlegalization 204
150d superlegalizace pro Zvláštní matriku v Brně/superlegalization for ZM Brno 102
151a ověření fotokopie (1strana)/notarized copy (1 page) 102
151b ověření fotokopie pro ZM Brno (1strana)/notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page) 51
151c ověření správnosti překladu (1strana)/ verification of translation (1 page)            102
151d Ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana)/verification of translation for Vital Records Office in Brno (1 page) 51
153a vystavení duplikátu rodného/oddacího/úmrtního listu/issuance of a copy of Birth/Marriage/Death Certificate 102
157a vydání biometrického cestovního pasu /Czech Biometric Passport 408
157a vydání biometrického cestovního pasu pro osobu mladší 15 let /Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age 136
157b vydání náhradního cestovního dokladu/issuance of Emergency Travel Document 136
159a vydání osvědčení o st. občanství ČR/issuance of the Czech citizenship certificate 102
159 přijetí prohlášení o nabytí státního občanství/Declaration on Czech citizenship 170
162d Výpis z rejstříku trestů ČR/Czech Criminal History Record 68
163 zápis narození/sňatku/úmrtí do zvláštní matriky Brno/request for record of Birth/Marriage/Death to Vital Records Office in Brno 68