Velvyslanectví České republiky v Canbeře

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

VII. Rokycanské bienále grafiky

Mezinárodní soutěžní přehlídka grafiků realizujících své práce pomocí klasických grafických technik

Dovolujeme si pozvat milovníky umění na VII. Rokycanské bienále grafiky, které se bude konat ve dnech 2.10.2014 – 9.11.2014.

Bienále je mezinárodní přehlídkou grafiky, pořádanou poprvé v roce 2002. Již v prvním ročníku se stalo výraznou akcí tvůrců grafiky v oblasti klasických technik s mezinárodní účastí a současně přispělo k výrazné prezentaci plzeňského regionu v rámci cestovního ruchu a kulturně společenského života. Každá další přehlídka pak výrazně posunula bienále jak v oblasti kvality, tak co do počtu přihlášených autorů.

§ 1.
Bienále je mezinárodní soutěžní přehlídkou grafiků realizujících své práce pomocí klasických grafických technik. Jiná omezení přehlídka nemá.

§ 2.
Hlavním pořadatelem je Agentura AM art, s.r.o.. Spolupořadatelem je  Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a případně další subjekty

O všech zásadních otázkách přehlídky rozhoduje PREZIDIUM – složené ze zástupců hlavního pořadatele a spolupořadatelů. Výkonné pravomoci má ORGANIZAČNÍ ŠTÁB, v čele s programovým ředitelem bienále. Všichni hlavní pořadatelé, spolupořadatelé a mediální partneři se zúčastňují přehlídky v dohodnutém rozsahu a v souladu s uzavřenými smlouvami.

§ 3.
Mezinárodní přehlídka „Rokycanské bienále grafiky“ soustřeďuje, hodnotí a oceňuje grafické práce v jediné soutěžní kategorii. Cílem a posláním „Rokycanského bienále grafiky“ je dát prostor zúčastněným tvůrcům k prezentaci a popularizaci jejich práce.

§ 4.
Orgány přehlídky jsou PREZIDIUM a ORGANIZAČNÍ ŠTÁB. Prezidium řídí přípravu a průběh bienále a jmenují ho hlavní pořadatelé. Prezidium je nejvyšším výkonným orgánem přehlídky a po dobu přípravy a v průběhu přehlídky zastupuje její pořadatele.

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB řídí přehlídku po technické a organizační stránce. Jeho členy jmenuje a činnost kontroluje Prezidium. Přehlídku navenek zastupuje Prezident bienále.

Na návrh odborné poroty pořadatelé udělují:
1.    Hlavní cenu bienále
2.    Zvláštní uznání
3.    Další ceny pořadatelských a spolupořadatelských organizací a firem.

Odborné poroty mají právo některou cenu neudělit. Dělení cen je nepřípustné. Cena nemůže být udělena autorovi, který je členem odborné poroty, nebo členem organizačních složek přehlídky.

§ 5.
Přípravu a realizaci festivalu zajišťují po finanční stránce hlavní pořadatelé a spolupořadatelské organizace v rozsahu a formě uzavřených smluv.

§ 6.
Program přehlídky tvoří:
-       vernisáž
-       předání cen
-       přehlídka soutěžních a nesoutěžních prací
-       derniera
-       další doprovodné akce

 § 7.
Přehlídka má soutěžní charakter, ve kterém nebude určováno pořadí, ale budou uděleny prestižní ceny.

Přehlídka není tématicky omezena.

Soutěžní práce přihlašují do soutěže jejich tvůrci, a to i práce, které se zúčastnily jiných soutěží a přehlídek.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout dílo, které propaguje rasovou nesnášenlivost, drogy, násilí, pornografii, či jiným způsobem odporuje zákonům ČR.

§ 8.
Odbornou porotu jmenuje PREZIDIUM a je složena z odborníků v oboru.
Porota si zvolí ze svého středu předsedu, který pak porotu zastupuje. O své práci a výsledcích sepíše porota závěrečný protokol.

§ 9.
V rámci přehlídky se mohou konat přidružené akce.

§ 10.
Podáním přihlášky se přihlašovatel zavazuje, že bude respektovat podmínky přehlídky.

Dopravu exponátů na přehlídku hradí přihlašovatel. Exponáty se zasílají dle pokynů uvedených v přihlášce, počet exponátů není omezen. Přihlašovací poplatek činí 600,00 Kč /respektive 25,00 EUR, respektive 35,00 USD/. Pokud přihlašovatel své přihlášené práce ponechá v majetku pořadatelů je od přihlašovacího poplatku osvobozen.

§ 11.
Soutěž 
Soutěží se v jedné kategorii, bez omezení, o jednu hlavní cenu.Případné další ocenění jsou věcí sponzorů.


Přihlášku na přehlídku naleznete v příloze tohoto článku.

přílohy

RBG 2014 - informace a přihláška 256 KB PDF (Acrobat dokument) 10.4.2014