Velvyslanectví České republiky v Canbeře

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje do českých zemí

(Archivní článek, platnost skončena 14.06.2014.)

Zamyšlení nad významem mise Cyrila a Metoděje v českých zemích.

I. Ideové zakotvení cyrilometodějské tradice v ČR (a jinde)

Letos probíhají oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Jak lze jejich misi vidět z dnešního pohledu?

Znamenala mimořádný duchovní impuls pro naši zemi a pro celý region. Byli něco víc než jenom „věrozvěstové Slovanů“. Přišli k nám jako osobnosti kultury, jako odborníci na právo a státní správu. Svou misí nám dali diplomatickou lekci. Dokázali totiž,  že mezi Východem a Západem je dialog možný i v době, kdy kontrasty mezi oběma hrozily přerůst v reálné politické napětí a střety. Vytvořili přitom citlivou rovnováhu mezi univerzalitou křesťanství a mezi regionálními zvláštnostmi, přičemž nesklouzli do zbytečné uniformity. Valorizovali slovanský element jako kulturní fenomén. Vytvořili písmo, které geniálně odrazilo podobu tehdejšího mluveného jazyka na našem území. Dávali přitom velký důraz na srozumitelnost („Chci raději pět slov pověděti a svým rozumem je říci, aby všichni bratři rozuměli, nežli deset tisíc slov nesrozumitelných“, Proglas).

Řada z nás se setkala s iniciativami různých zemí připomínajícími letošní výročí. Klíčem pro posuzování jejich vhodnosti je pragmatismus: v některých případech se hodil formát V4, jinde probíhaly akce bilaterálně se Slovenskem, apod. Existuje zde jeden důležitý rozdíl mezi našimi zeměmi. Zatímco na Slovensku je úcta k Cyrilu a Metodějovi vepsána do preambule ústavy (…“ve smyslu cyrilometodějského duchovného dědictví a historického odkazu Velké Moravy“…), je ústava České republiky na podobný odkaz skoupá a zůstává u obecnějšího pojmenování (…“odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,…“). I proto je pojetí celé tradice na Slovensku možno vnímat téměř jako ústavní, zatímco u nás je oběma věrozvěstům věnována pozornost z politického pohledu. Mají však i u nás v kalendáři významné místo: svůj státní svátek a každoroční slavnosti na Velehradě a v Mikulčicích. V letošním roce však probíhaly po celý rok různé akce a rozsáhlé přípravy (soutěže škol, výstavy, vědecké konference, apod.), a to za podpory všech nejvýznamnějších veřejných institucí.


II. Informace o organizaci oslav

Hlavním místem oslav pravoslaví byly Mikulčice (24.-26.5.), kde za účasti patriarchy Bartoloměje, kardinála Vlka a arcibiskupa Graubnera, a za přítomnosti zástupců Parlamentu, vlády a samosprávy proběhla slavnostní bohoslužba. Kulturní program měl v plánu mj. uvedení oratoria o Cyrilu a Metoději (Lubomíra Horňáka ze skupiny Elán), výstava ikon, konferenci na Masarykově univerzitě v Brně. Více na: www.mikulcice.pravoslavi.cz/index.html.

Program oslav římskokatolické církve vrcholí 4.-5.7. t.r. v době, kdy se konají „Dny lidí dobré vůle na Velehradě“. Podrobný přehled aktivit je v odkazu „kalendář akcí“ na webové adrese www.velehrad.eu.

Jednou z dimenzí, k níž mají oslavy přispět, je i turistika. Projekt evropské poutní stezky je připravován s partnery na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Itálii, Polsku, Makedonii a Řecku. 


III. Zahraničně politický rozměr letošního výročí

Na letošní oslavy 1150. výročí byl na Velehrad zván společným dopisem prezidenta a arcibiskupa papež: přestože Benedikt XVI. připustil účast a dokonce s ní prý i počítal, jeho nástupce František se omluvil a rozhodl se za sebe poslat papežského legáta. Z významných hostů byl pak oficiálním dopisem ministra zahraničí osloven jediný: generální tajemník Rady Evropy, tedy instituce, která svým způsobem pěstuje vědomí evropské kulturní identity a mnohotvárnosti. Svou účast zatím nepotvrdil.

Představitelé ostatních zemí budou vítání jako poutníci. Oficiálně zváni nebyli, neboť sestavovat cyrilometodějský seznam zemí není jednoduché (historické hranice neodpovídají nově vzniklým státním celkům a dnešní politické poměry v některých zemích sestavení seznamu příliš neusnadňují. A připočteme-li k tomu napětí mezi různými církvemi působícími v tomto teritoriu, mohlo by jít o složité cvičení s nejasným vyzněním).

Letošní výročí nabízelo příležitost setkání patriarchů Bartoloměje, Kyrila a hlavy římskokatolické církve. Tradice úcty k Cyrilu a Metoději totiž přímo vybízí pokusit se o tento summit, který by přinesl průlom do vztahů mezi moskevským, konstantinopolským a římským elementem křesťanství. Přestože pozvání byla předána a potřebné kroky proběhly, z různých důvodů k němu nakonec nedošlo.


IV. Závěr, zdroje

Postihnout dimenzi duchovní, kulturní a politickou není smyslem tohoto textu. Bylo by například zajímavé studovat nejen dobové aspekty mise Cyrila a Metoda, ale i význam, který jí byl přikládán v pozdějších staletích. Na toto téma proběhla ostatně na Univerzitě Karlově vědecká konference - informace lze najít na webu. Jako obecnější pramen si dovolujeme zaslat publikaci (příloha), kterou školám nabídlo Ministerstvo školství a která je případně ke stažení na www.noviny-robinson.cz/. Řadu dalších lze najít na adrese www.velehrad.eu.