Česko-polské fórum

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Koordinátor

Činnost Fóra koordinuje v každé zemi pověřený pracovník ministerstva zahraničních věcí, který je zodpovědný za navazování a udržování kontaktů s příslušnými vládními i nevládními subjekty, monitorování a vyhodnocování jednotlivých aktivit a administraci Fóra. Prvním koordinátorem, který byl zároveň zmocněncem ministra, byl Luboš Veselý. Od 1.února 2010 byl zmocněncem ministra zahraničních věcí České republiky pro Česko-polské fórum jmenován rada-vyslanec Jan Tomášek. Od 1.července 2011 se agendou Česko-polského fóra zabývá Odbor veřejné diplomacie (OVD) a administrací a koordinací byl pověřen Tomáš Kadlec.