Česko-polské fórum

iips
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty realizované v roce 2011: Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku

Projekt realizovaný Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity tematicky navazoval na projekt Česko-polského fóra za rok 2010 (Česko-polská energetická spolupráce: prosazení společných zájmů v EU). Polským partnerem v tomto projektu byl Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW).

Projekt byl zaměřen na jedno z klíčových témat bezpečnostních a zahraničně-politických priorit České i Polské republiky, kterým je energetická bezpečnost, respektive bezpečnost dodávek energetických surovin. V otázce dovozu ropy existuje mezi oběmi zeměmi výrazná spojnice díky dovozu ropovodem Družba. V rámci výzkumu byly proto stanoveny následující úkoly:

•      analyzovat reálný význam ropovodu Družba

•      podrobit analýze ruské proklamace o omezení či přerušení provozu

•      zjistit jaké vznikají hrozby z odstavení ropovodu

•      zjistit jak vysoké je riziko jejich naplnění

Stanovené úkoly představovaly základ pro hlavní výstup projektu, tj. vytvoření detailní výzkumné zprávy.  Její poznatky byly pravidelně konzultovány se zástupci hlavních aktérů ropného sektoru jak v ČR, tak v PR, ale i na úrovni EU. Odborné komentáře byly přidány i v rámci kulatého stolu uspořádaného v Ostravě 16.2.2012 za účasti zástupců nejvýznamnějších subjektů ropného sektoru obou zemí, a to jak ze soukromého, tak ze státního sektoru. Výzkumná zpráva pak současně jako celek prošla recenzním řízením u renomovaných odborníků v oboru. Poznatky získané vytvořením této zprávy jsou medializovány prostřednictvím běžných, ale i odborných médií. Upravená zpráva bude jak laické, tak odborné veřejnosti přístupná jako eBook na stránkách realizátora projektu.

V rámci přípravy projektu došlo k posílení spolupráce mezi Mezinárodním politologickým ústavem MU a polským OSW. Kulatý stůl umožnil navázání kontaktů mezi českými a polskými odborníky na energetickou problematiku, přičemž tato spolupráce přetrvává i nadále. Oponentní debata nad studií, její příprava formou návštěvy českých odborníků v Polsku a naopak opět rozšířily povědomí o vzájemném nastavení energetického sektoru mezi oběma zeměmi. 

Česko-polské fórum projekt kofinancovalo částkou 184 760,- Kč.

 

přílohy

Výzkumná zpráva 2 MB PDF (Acrobat dokument) 11.5.2012