Česko-polské fórum

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-polské sympozium věnované otázce (obnovy) hodnot v politice

V rámci projektů podpořených pro rok 2012 realizuje Centrum pro studium demokracie a kultury česko-polské sympozium, tentokrát věnované otázce (obnovy) hodnot v politice.

Ambicí tohoto sympozia je na základě intelektuálního bohatství a rozmanitosti českého a polského politického myšlení upozornit na skutečnost, že politika a společnost nemohou být budovány a spravovány (pouze) technokraticky. Finanční, hospodářská a dluhová krize (resp. reakce na ni) totiž jednoznačně ukázala, že obec (polis), která fakticky ignoruje nezastupitelnou roli hodnot v politice a společnosti (ať už tato obec existuje v malém či větším teritoriálním rámci) je výrazně náchylnější k nestabilitě a tomu, aby prodělaným obtížím v krátkém časovém horizontu čelila znovu.

Česko i Polsko, navzdory řadě rozdílů, které mezi nimi v pojímání základních (filozofických) pojmů politiky z různých důvodů existují, spojuje minimálně jedna zásadní věc: ve druhé polovině dvacátého století obě země více než dobře poznaly, že politika bez obsahu (resp. absence politiky vůbec) má často důsledky, s nimiž se celá společnost vyrovnává dlouhá léta.

Sympozium postupně obsáhne 10 českých a 10 polských esejů na následující témata:

•Politická moc, suverenita a stát

•Právo a odpovědnost

•Volný trh, vlastnictví a daně

•Veřejné dobro a korupce

•Solidarita - základ sociální politiky?

•Svoboda - kořeny a limity

•Demokracie a politické strany

•Politické společenství, národ a stát

•Revoluce a evoluce (progres a tradice)

•Populismus: problém legitimity v současné politice

Soutěž o nejlepší studentskou esej

Dosud publikované eseje lze najít v online časopise Revue Politika (www.revuepolitika.cz) vydávaném CDK.

Polské verze všech textů vycházejí díky podpoře Česko-polského fóra také na webu Ośrodku Myśli Politycznej.