Česko-polské fórum

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Německá menšina v Československu a v Polsku po roce 1945

(Archivní článek, platnost skončena 22.09.2013.)

Jedním z projektů podpořených dotací Česko-polského fóra pro rok 2012 je projekt nazvaný Německá menšina v Československu a v Polsku po roce 1945.

Partnery tohoto společného česko-polského projektu jsou dvě instituce, které se dlouhodobě ve svých zemích věnují shromažďování vzpomínek pamětníků důležitých momentů 20. století (oral history) – Post Bellum o.s. a Ośrodek KARTA.

Několikasetletá přítomnost německy mluvícího obyvatelstva je významným aspektem dějin obou států. I když počet Němců žijících na těchto územích po druhé světové válce rapidně poklesl, německé komunity se udržely v obou státech do dnešních dnů. V rámci projektu jsou průběžně dokumentovány osudy těch, kteří po roce 1945 „zůstali doma“ – ať už proto, že museli, chtěli nebo mohli. Tímto způsobem je  vytvářena společná sbírka vzpomínek pamětníků a jejich zpřístupnění na mezinárodním portále Paměť národa a následná medializace zaznamenaných příběhů. Občanské sdružení post Bellum zatím publikovalo sedm pamětníků, které lze najít na na již zmíněném portálu.