Česko-polské fórum

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Putování výstavy PANTu po českých a polských školách ve 2. pololetí školního roku 2011/2012

(Archivní článek, platnost skončena 14.09.2013.)

Již téměř rok je ve školách v České republice a v Polsku k vidění putovní výstava, jejímž cílem je netradiční formou seznámit české i polské žáky a studenty s přelomovým rokem 1968 v Československu a Polsku. Vytvořilo ji Občanské sdružení PANT ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej jako součást projektu „Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách“.

 

Základní informace o smyslu a poslání této výstavy naleznete na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz.

Výstava existuje ve dvou jazykových mutacích, české a polské. Obsahuje deset výstavních bannerů o velikosti 100 x 200 cm v kovových rámech. Pro transport jsou díly kovových rámů rozloženy a uloženy do ochranných pouzder. Základní a střední školy si ji mohou zapůjčit na cca 14 dnů, volné termíny byly na začátku roku 2012 uveřejněny na portále Moderní dějiny.cz a do tří dnů byl všechny na celý kalendářní rok 2012 zarezervován. O výstavu je nebývalý zájem.

Učitelé zajišťující expozici na jednotlivých školách obdrželi kromě samotné výstavy také 3 ks katalogu výstavy s kompletními texty jednotlivých panelů, pracovními listy pro žáky a DVD s výukovými materiály k roku 1968 (další pracovní listy k tématu, výukové prezentace, prameny). Z něj si pak pro žáky a studenty vytiskli připravené pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které jsou na jednotlivých panelech publikovány. V samotné expozici pak pracovní listy přitažlivou a objevnou formou vtáhly studenty do tématu (úkoly jsou tvůrčí a interpretační, nikoli faktografické) a vedly je ke spolupráci ve skupině.

Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 byla výstava instalována na těchto českých školách:

Termín Místo Škola Počet tříd, které zhlédly expozici Počet žáků, kteří se výstavy zúčastnili
15.2.-29.2.2012 Praha 2 Gymnázium Botičská 10 tříd 279 žáků
1.3.-15.3.2012 Kladno Gymnázium Kladno 13 tříd 321 žáků
16.3.-31.3.2012 Kaplice Gymnázium, SOŠE a SOU 10 tříd 190 žáků
2.4.-15.4. 2012 Brno EKO Gymnázium Brno 11 tříd 219 žáků
16.4.-29.4. 2012 Ostrava Gymnázium Hladnov 6 tříd 145 žáků
30.4.-13.5. 2012 Ostrava Gymnázium Ostrava-Zábřeh 5 tříd 136 žáků
14.5.-27.5. 2012 Ostrava Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových    
28. 5.-10.6. 2012 Praha 6 ZŠ Petřiny Sever 9 tříd 193 žáků
11.6.-24.6. 2012 Pohořelice ZŠ a MŠ Pohořelice 6 tříd 156 žáků
    Slavnosti města Pohořelice a okolí   300 až 400 osob

 

 

Reflexe výstavy – ohlasy návštěvníků

Ve dnech 2. - 13. dubna 2012 jsme měli na našem EKO GYMNÁZIU v Brně zapůjčenou jedinečnou výstavu „Spolu-proti sobě? – rok 1968 v Československu a Polsku“. Výstava velmi dobře přiblížila studentům, ale i některým učitelům události roku 1968 a poté. Téměř nikdo neměl ponětí o událostech a odezvě v Polsku a upálení Ryszarda Siwiece. A přiznejme si tu smutnou věc, že někteří ze studentů poprvé něco zaslechli o roku 1968 a viděli tvář Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka. Výstava jednoznačně splnila svůj účel: poučit a připomenout historii poměrně nedávnou. Díky autorům výstavy za jejich osvětovou práci.

Pavel Vaníček – učitel dějepisu, Eko Gymnázium Brno

 Výstava byla na naší škole od 19. 3. a trvala přibližně 14 dní. Skládala se z asi 9 panelů obsahující zajímavé a celkem čtivé informace. Dostali jsme pracovní listy a snažili jsme se informace vyhledat, vydedukovat či se alespoň zamyslet se nad touto dobou. Dozvěděli jsme se zajímavé a celkem i nové informace a měli možnost vidět fotky z této doby.
Vilém Růžička – student, Gymnázium Botičská

 Před několika dny se mi naskytla možnost zúčastnit se výstavy týkající se pražského jara 1968, která probíhala na naší škole. Jelikož mě nedávná historie naší země velmi zajímá, s chutí jsem na tu výstavu vyrazil. Hned zpočátku mě zaujal především panel týkající se Jana Palacha, protože k němu chovám velký obdiv. Začetl jsem se do jeho dopisu a poté pokračoval k dalším panelům, přitom jsem úplně zapomněl na pracovní listJ. Stejně mě pracovní list rozptyloval a narušoval tak výborný dojem z velmi pěkně zpracovaných panelů. Každou podobnou výstavu považuji za velmi přínosnou a myslím, že nejsem jediný, komu zase o trochu více přiblížila problematiku pražského jara.
Petr Papoušek – student, Gymnázium Botičská

Ve středu 28. března jsme se při hodině dějepisu seznámili s výstavou Pražské jaro 1968. Výstava byla umístěna v prvním patře na chodbách a panely zpracovány tak, že jsme se v nich dobře orientovali. Vypracovali jsme zadané úkoly na pracovním listu a získali jsme nové znalosti o této době. Výstava mě uchvátila a ukázala mi, kolik jsem o této době nevěděl a pravděpodobně ještě nevím.
Jindřich Ovádek – student, Gymnázium Botičská

 Naše škola byla poctěna 14denní výstavou, která se zabývala událostmi roku 1968 v Československu. Abychom si odnesli určité množství informací, dostali jsme pracovní list a informace vyhledávali. Po splnění tohoto úkolu jsme s p. učitelem otázky rozebírali a interpretovali fotografie a ukázky. To mnohým pomohlo pochopit základní problematiku této doby. Pravděpodobně si všechny informace nezapamatuju, ale rozhodně můžu říct, že už mám určité historické povědomí o pražském jaru.
Eva Michalčáková – studentka, Gymnázium Botičská

 Výstavu zaměřenou na tragický rok 1968 musím velmi ocenit. Dozvěděli jsme se o situaci předcházející vpádu sovětských vojsk na území tehdejšího Československa a březnových nepokojích v Polsku, blíže jsme se seznámili s pražských jarem i některými významnými politiky jako Alexander Dubček, Ludvík Svoboda a další. Téma, kdy se oba dva komunistické režimy ocitly na rozcestí, následky reformace v ČSSR, až fatální vpád vojsk Varšavské smlouvy a jeho následky, je velmi dobře zpracované v kostce. Poutavému textu doplněnému dobovými fotografiemi, obrázky a výstřižky z novin se nedá nic vytknout. Autoři šikovně podali studentům dění té doby.

Lucie Janečková, 3. S, Gymnázium Hladnov

 Putovní výstava byla na našem gymnáziu nainstalována ve dnech od 30. 4. - 13. 5. 2012. Výstavu zhlédli v rámci výuky především studenti kvart a septim. Velice jsme ocenili doprovodné DVD k výstavě, které obsahovalo celou řadu informací k tématu a pracovní listy, se kterými studenti pracovali. Návštěvu výstavy studenti ocenili jako novou formu interaktivního prvku ve výuce. Pracovní listy nebyly komplikované a požadovaly po nich formulování vlastní myšlenky a názoru na tehdejší události, což mnozí, zejména starší studenti, také ocenili. Jedinou komplikaci jim způsobila otázka číslo 7, kdy měli porovnat tehdejší noviny s dnešními. Mnozí z nich totiž neměli tušení, jak dnešní noviny vypadají. Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za vytvoření velmi zdařilé výstavy a těšíme se na tu další.

Eva Skotnicová, Gymnázium Ostrava - Zábřeh

Ve dnech 29. května – 7. června hostila naše škola panelovou výstavu s názvem Spolu-proti sobě aneb Rok 1968 v Československu a Polsku… Během těchto dvou týdnů navštívili s paní učitelkou Kavkovou, která na škole vyučuje seminář k dějinám 20. století, postupně všichni žáci 2. stupně. Každá třída strávila na výstavě minimálně jednu vyučovací hodinu, kdy si žáci postupně s vyučující prošli jednotlivé panely a pak samostatně vyhledávali informace do pracovních listů vytvořených přímo k této výstavě jejími organizátory. Žáci projevovali o toto téma živý zájem, většinou jsou to pro ně události zcela neznámé. Jména jako Bilak, Kapek nebo Indra slyšeli poprvé v životě. Nenašel se skutečně nikdo, kdo by je znal. Silně je zaujal především životní příběh Ryszarda Siwce, byli překvapeni, že okupací byli natolik pohnuti dokonce i příslušníci jiných států. Tento panel považuji za nejsilnější z výstavy a žáci se u něj vždy zastavovali nejdéle. Celkově výstavu žáci i vyučující hodnotili velmi pozitivně, rozhodně jim pomohl minimálně k vytvoření jakéhosi základního povědomí o událostech roku 1968.

ZŠ Petřiny Sever, Praha 6

 Výstava se všem účastníkům velmi líbila. Žáci naší základní školy uvítali velmi kvalitní informace k prohloubení výuky. Výstavy se zúčastnila i ZŠ Loděnice. Podařilo se nám připojit výstavu ke kulturní akci v našem městě, Slavnosti města Pohořelice a okolí. Během víkendu 16. - 17. 6. zhlédly výstavu stovky účastníků. Návštěvníci hodnotili výstavu pozitivně. Osobně velmi kladně hodnotím tento projekt a iniciativu putovní výstavy. Myslím si, že informace byly objektivně vybrány a zpracovány. Malé negativum spatřuji ve velkém množství informací, které místy přispívaly k nepřehlednosti panelu. Velmi děkuji za možnost uspořádání výstavy a pomoc při realizaci celé akce. Děkuji.

Ondřej Veselý, ZŠ Pohořelice

 

 Putovní výstava „Razem / przeciwko sobie?“ na území Polska

 Vernisáž polskojazyčné verze výstavy Občanského sdružení PANT o dramatickém roku 1968 v Československu a Polsku se odehrálo 2. února 2012 na reprezentativní půdě Českého centra ve Varšavě za účasti českého velvyslance v Polsku Jana Sechtera, ředitelky ČC Pavly Foglové, patronky česko-polské spolupráce, novinářky a překladatelky Petrušky Šustrové a zástupkyně našeho polského partnera,  Moniky Koszyńské (Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej - "Przystanek Historia"). V Českém centru se pravidelně konají projekce českých filmů, přednášky, výtvarné výstavy či koncerty. Naše výstava doplnila tuto pestrou mozaiku rovněž o výstavní projekt vzdělávací. V mrazivém večeru našlo cestu do Českého centra několik desítek návštěvníků, mezi nimi také polští středoškolští učitelé a novináři. Po zahajovací části se rozproudila živá debata tvůrců expozice s polskými návštěvníky, především učiteli z polských středních škol, na nichž bude tato putovní výstava v průběhu roku 2012 postupně instalována.

20. února 2012 se odehrála druhá vernisáž, tentokráte na půdě Lycea Mikuláše Koperníka ve Varšavě. Akci zahájila ředitelka varšavského lycea, ředitelka Českého centra Pavla Foglová a předseda Občanského sdružení PANT Petr Pánek. Petr Šimíček a Jiří Sovadina pak polským studentům představili výstavu, objasnili smysl jednotlivých panelů a událostí dramatického roku 1968 a poté pracovali s polskými studenty přímo ve výstavní expozici. Polští žáci vyplňovali pracovní listy, diskutovali mezi sebou i s tvůrci výstavy a následně se přemístili do třídy, kde proběhla interpretace jednotlivých pramenných podkladů z pracovních listů. Zástupci Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě navázali s tímto varšavským lyceem spolupráci, která vyvrcholí na podzim výměnným pobytem varšavských a ostravských studentů, kteří budou moci poznat historii svých sousedů mnohem blíže a intenzivněji.

 8. března 2012 se ve Varšavě odehrála třetí vernisáž výstavy, tentokráte na půdě našich přátel z Vzdělávacího oddělení Institutu pamięci narodowej (IPN) za účasti ředitele Łukasza Kamińskiego a ředitelky Českého centra Pavly Foglové.

V polském Opole se 18. května 2012 uskutečnila další vernisáž výstavy, výstava byla představena širší veřejnosti v Knihovně Emanuela Smolky.