Česko-polské fórum

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání podnikatelů České republiky a Polské republiky v Ostravě

(Archivní článek, platnost skončena 27.07.2013.)

Dne 15. června 2012 se uskutečnilo v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě již XVIII. Setkání podnikatelů České republiky a Polské republiky, které je pořádáno Česko-polskou obchodní komorou ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě, Oddělením propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v ČR, Opolským centrem hospodářského rozvoje, Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava.

Setkání zahájila mezinárodní hospodářská  konference s názvem „Česká republika - Polsko. Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy“. Cílem jednání bylo poukázat na možnosti vzájemné spolupráce sousedních zemí se zvláštním zřetelem na příhraniční spolupráci, a to nejenom v oblasti hospodářství, ale také vědy a techniky, vysokého školství, obnovitelných zdrojů energie, kultury, turistiky a dalších. Mimořádné možnosti, také z hlediska podpory ze strany Evropské unie, skýtá trojstranná spolupráce v rámci iniciativy Tritia, která vedle příhraničních regionů Česka a Polska zahrnuje rovněž severozápadní část Slovenska.

V odpoledních hodinách se účastnicí konference a další hosté přemístili na zahradu polského konzulátu, kde se zúčastnili mimo jiné Kooperační burzy českých a polských firem, uspořádané ve spolupráci s Opolským centrem regionálního rozvoje. Nabízely se obory jako strojírenství, energetika, potravinový průmysl, marketing a reklama, služby, transport a logistika, turistika.

Setkání podnikatelů se zúčastnilo 246 osob - zástupců 125 firem a 45 institucí, hospodářských komora a svazů.

Mezi významnými hosty pozvání přijali:

Anna Olszewska – Generální konzulka PR v Ostravě

Jiří Cienciala - předseda představenstva Česko-polské obchodní komory

Marian Lebiedzik - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Martin Štěpánek - náměstek primátora Statutárního města Ostravy

Svatopluk Opěla - velvyslanecký rada Velvyslanectví ČR ve Varšavě

Milan Wenit - rada Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze

Aneta Piątkowska - ředitelka Odboru strategie a analýz Ministerstvo hospodářství PR

Ewa Borzęcka-Auch - hlavní specialista Odboru dvoustranné propagace a spolupráce Ministerstvo hospodářství PR

Martin Pospíšil - ředitel Odboru evropských zemí MPO ČR

Vladimír Šourek - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Adam Suchanek - ředitel Czech Trade Varšava

Arkadiusz Tkocz - ředitel Opolského centrum hospodářského rozvoje

a další čestní hosté z řad hospodářských komor, oborových sdružení, státních instituci a diplomacie.

Akce se zúčastnil rovněž koordinátor Česko-polského fóra František Jirásek, který této příležitosti využil ke konzultacím na téma právě vyhlášeného dotačního výběrového řízení na rok 2013.