Česko-polské fórum

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na podporu projektů pro rok 2013 ukončeno

(Archivní článek, platnost skončena 04.10.2013.)

MZV ČR k datu uzávěrky výběrového řízení (1.10.2012) obdrželo 89 žádostí o dotaci.

Harmonogram rozhodovacího řízení bude zhruba následující:

3.10.2012 - zasedání obálkové komise, která rozhodne o vyřazení formálně nevyhovujících žádostí

do 10.10.2012- vyrozumění neúspěšných uchazečů o vyřazení pro formální nedostatky

Přelom listopadu-prosince -  zasedání Programové rady Fóra, jež rozhodne o podpoře projektů

do 10.12.2012- zveřejnění výsledků výběrového řízení na webu MZV a Česko-polského fóra

do 11.12.2012- vyrozumění úspěšných uchazečů o zahájení dohadovacího řízení s termínem pro dodání povinných dokladů do 18.1.2013

do 15.12.2012- vyrozumění neúspěšných uchazečů o výsledcích výběrového řízení

do 30.1.2013- ukončení dohadovacího řízení se všemi úspěšnými uchazeči (a evt. s „náhradníky“, rozhodne-li se některý z úspěšných uchazečů od projektu ustoupit), vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ u každého z projektů a zveřejnění údajů o výši dotace pro podpořené projekty na webu MZV

do 31.3.2012- uhrazení dotace