Česko-polské fórum

Česká programová rada

Předsedou České programové rady je prof. Josef Jařab.

Členy Rady jsou:

 

Prof. PhDr. Josef Jařab CSc. - p ř e d s e d a - Filosofická fakulta Univerzity Palackého

Ing. Jan Bondy - m í s t o p ř e d s e d a - Ministerstvo zahraničních věcí ČR

PhDr. Tomáš Kafka -m í s t o p ř e d s e d a - Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph. D. - Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 PhDr. Michal Kořan, Ph.D. -Ústav mezinárodních vztahů

Vladimír Bartovic - EUROPEUM

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Mgr. Czeslaw Walek

Šárka Bednářová

Zlata Holušová

Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. -Sociologický ústav AV ČR

Mgr. Ladislav Bánovec -Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Roman Baron, Mgr., PhD.  -Historický ústav AV ČR

J.E. Grazyna Bernatowicz -velvyslankyně Polské republiky v České republice

 Doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. -Slezské zemské muzeum

Miloš Doležal –Literárně-dramatická redakce, Český rozhlas 3 - Vltava

Agnieszka Kwiatkowska - zástupkyně ředitele Polského institutu v Praze

Martin Ehl, PhD  -Hospodářské noviny

PhDr. Petr Hnízdo -Ministerstvo kultury ČR

Radovan Lipus -režisér

JUDr. Petr Mrkývka, PhD -Honorální konzul Polské republiky

Josef Pazderka -ČT Varšava

Petruška Šustrová – překladatelka a novinářka

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CsC. -ředitel Institutu mezinárodních studií FSV UK

Mariusz Walach -WALMARK a.s.

Mgr. Petr Zelenka  -režisér

Josef Jařab

Josef Jařab (nar. 1937) profesor anglické a americké literatury na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde působil také jako první svobodně zvolený rektor v zemi od roku 1989 do 1997. Jeho škola byla v roce 1996 za reformní výsledky vyznamenána… více ►