Česko-polské fórum

Česká programová rada

Předsedou České programové rady je prof. Josef Jařab.

Členy Rady jsou:

 • Mgr. Roman Baron, Ph.D., Historický ústav AV ČR
 • Ing. Jan Bondy, zástupce Ministerstva zahraničních věcí České republiky, místopředseda Programové rady
 • Doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc., Slezské zemské muzeum
 • PhDr. Petr Hnízdo, ředitel odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí MK ČR, zástupce Ministerstva kultury České republiky
 • Ing. Jiří Čistecký, zástupce Ministerstva zahraničních věcí České republiky, místopředseda Programové rady
 • PhDr. Břetislav Dančák, Ph. D., politolog, místopředseda Programové rady
 • Luboš Dobrovský, bývalý ministr obrany České republiky
 • Miloš Doležal, Literárně-dramatická redakce, Český rozhlas 3 – Vltava
 • PhDr. Martin Ehl, Ph.D., novinář
 • Mgr. Jindřich Fryč, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • PhDr. Jaromír Kalus, Ústav pro studium totalitních režimů
 • PhDr. Miroslav Karas, zpravodaj ČT v Polsku
 • Radovan Lipus, režisér
 • JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., honorální konzul Polské republiky
 • Jeho Excelence Jan Pastwa, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Polské republiky v České republice
 • Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000, ředitel IC NATO
 • Ing. Jiří Schneider, 1.náměstek ministra zahraničních věcí
 • Piotr Drobniak, ředitel Polského institutu v Praze
 • Petruška Šustrová, překladatelka a novinářka
 • Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., ředitel Institutu mezinárodních studií FSV UK
 • Mariusz Walach, WALMARK a.s., místopředseda představenstva
 • Mgr. Petr Zelenka, režisér

Josef Jařab

Josef Jařab (nar. 1937) profesor anglické a americké literatury na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde působil také jako první svobodně zvolený rektor v zemi od roku 1989 do 1997. Jeho škola byla v roce 1996 za reformní výsledky vyznamenána… více ►