Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady ČR

Žádáme všechny zájemce o návštěvu, aby se před plánovanou návštěvou předem ohlásili na telefonním čísle 312-861-1037, linka 107 nebo 108 nebo elektronicky na e-mailové adrese consulate_chicago@mzv.cz. Při předběžné registraci je nutné uvést jméno a příjmení každého návštěvníka, termín a hodinu návštěvy. Po příchodu do budovy recepční ověří totožnost ohlášeného návštěvníka na základě předložení průkazu totožnosti ("picture ID") a vystaví mu elektronickou kartu, umožňující časově omezený vstup do budovy.

Cestovní pas s biometrickými prvky (e-Pas)

cestovni_pas

Dne 1. září 2006 vstoupil v platnost zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. Od 1.dubna 2009 přijímáme žádosti o vystavení cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými… více ►

Cestovní pas BLESK

cestovni_pas_blesk

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 60 dnů s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 měsíců; občanovi mladšímu 5 let se tento doklad vydává s dobou platnosti… více ►

Ztráta cestovního pasu

pas3

Pokud Vám bude zcizen či ztratíte cestovní pas... více ►

Žádost o předběžné ověření shody údajů v informačním systému evidence obyvatel (IS EO)

zadost_o_prevalidaci_udaju

Před vlastním podáním žádosti o vydání cestovního pasu nabízíme možnost předběžného ověření shody údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel (IS EO) k osobě žadatele s doklady, které má žadatel k dispozici. Pokud je zjištěn rozpor,… více ►

Ukončení platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů

zapis_deti_do_cp_rodice

Zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., byla zrušena s účinností od 1. července 2011 možnost zapisování občanů mladších 10 let (dětí) do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o… více ►