Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o předběžné ověření shody údajů v informačním systému evidence obyvatel (IS EO)

Před vlastním podáním žádosti o vydání cestovního pasu nabízíme možnost předběžného ověření shody údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel (IS EO) k osobě žadatele s doklady, které má žadatel k dispozici. Pokud je zjištěn rozpor, musí generální konzulát (GK) zajistit odstranění nesouladu v IS EO, a až teprve poté je možné zahájit zpracování žádosti o vystavení CP.

Provedením předběžného ověření shody údajů lze v tomto případě eliminovat případnou zbytečnou cestu žadatele na GK.

Písemnou žádost o předběžné ověření shody údajů  vedených k osobě žadatele v IS EO je nutné zaslat GK poštou nebo faxem. V žádosti musí být výslovně uvedeno, že žadatel žádá o ověření osobních údajů vedených k jeho osobě v IS EO za účelem podání žádosti o vydání CP ČR. Žádost musí být doložena kopií datové stránky CP ČR, nebo platného OP ČR, popř. kopií osvědčení o státním občanství a dalšími českými matričními doklady (rodný list, oddací list, popř. doklad o změně jména či příjmení), případně dokladem o rodném čísle, pokud rodné číslo není v cestovním pase ani v matričních dokladech uvedeno. Dále žadatel v žádosti uvede místo svého trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu na území ČR, případně skutečnost, že trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl. Žadatel musí žádost vlastnoručně podepsat (podpis nemusí být úředně ověřen).

Podání žádosti o provedení předběžného ověření shody údajů není zpoplatněno.

přílohy

Žádost o předběžné ověření shody údajů v informačním... 38 KB PDF (Acrobat dokument) 17.4.2012