Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ztráta cestovního pasu

Pokud Vám bude zcizen či ztratíte cestovní pas...

ZTRÁTA CESTOVNÍHO PASU

Od 1. ledna 2012 je v zahraničí držitel cestovního pasu povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení případně zničenínebo jeho nález nahlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. Zastupitelskýúřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně bezodkladně oznámítuto skutečnost orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.

Pokud dojte ke ztrátě či odcizení cestovního pasu během Vašeho pobytu v USA:

1) kontaktujte nejbližší policii a odcizení/ztrátu nahlaste,

2) obstarejte si 2 fotografie pasového formátu,

3) vyplňte tento formulář, který předložte na Generálním konzulátu,

4) požádejte na Generálním konzulátu o vystavení náhradního cestovního dokladu pro uskutečnění neodkladné cesty do ČR (týká se hlavně krátkodobých návštěvníků/turistů v USA),

5) po návratu do České republiky informujte příslusné oddělení správních činnosti/cestovních dokladů, kde Vám byl cestovní pas vystaven, o ztrátě/odcizení cestovního pasu.

přílohy

Oznameni.pdf 28 KB PDF (Acrobat dokument) 17.9.2012