Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární správní poplatky - USD

Zde naleznete přehled všech konzulárních poplatků. Výše těchto poplatků se mění na začátku každého měsíce v závislosti na vývoji kurzu mezi českou korunou a americkým dolarem.

PROSINEC 2014 
151c ověření správnosti překladu (1strana)/
verification of translation (1 page)
14
151d ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana)
/verification of translation for Vital Records Office in Brno (1 page)
7
151a ověření fotokopie (1strana)
/notarized copy (1 page)
14
151b ověření fotokopie pro ZM Brno (1 strana)
/notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page)
7
163 zápis narození/sňatku/úmrtí do zvláštní matriky Brno
/request for record of Birth/Marriage/Death to Vital Records Office in Brno
9
159a vydání osvědčení o st. občanství ČR
/issuance of the Czech citizenship certificate
14
159b přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle §31,32,35 a 36 zákona o státním občanství ČR 23
3b žádost o vydání osvědčení rodného čísla
/issuance of the Personal number certificate
5
153a vystavení duplikátu rodného/oddacího/úmrtního listu
/issuance of a copy of Birth/Marriage/Death Certificate
14
157a vydání biometrického cestovního pasu /Czech Biometric Passport 54
157a vydání biometrického cestovního pasu pro osobu mladší 15 let /Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age 18
157b vydání náhradního cestovního dokladu
/issuance of Emergency Travel Document
18
157d vydání cestovního pasu Blesk/Czech Passport "Blesk" 72
157d vydání cestovního pasu Blesk pro osobu mladší 15 let/Czech Passport "Blesk" for applicant under 15 years of age 50
150a ověření podpisu/signature verification 11
162a žádost o povolení k pobytu/residence permit 23
162b výpis z rejstříku trestů ČR
/Czech Criminal History Record
9