Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství

Prohlášení dle § 33 zákona o státním občanství ČR - konec lhůty 1.1.2015

paragrafy

Upozornění na konec lhůty pro prohlášení dle § 33 zákona o státním občanství ČR – pro fyzické osoby, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky více ►

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

nabyvani_st_obcanstvi

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba uvedená v zákoně o státním občanství ČR. více ►

Státní občanství České republiky

vlajka

Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen „osvědčení“), vedení evidence fyzických osob, které… více ►

Potvrzení o státním občanství k určitému datu

symbol

Pro případ, že potřebujete prokázat, že jste měl v minulosti československé nebo české občanství, existuje žádost o vydání potvrzení státního občanství České republiky. Potvrzení je doklad o tom, že určitá fyzická osoba je a z jakého důvodu… více ►

Doklady potvrzující státní občanství

statni_obcanstvi

Státní občanství České republiky lze podle zákona prokazovat výhradně dokumenty/doklady, které jsou uvedeny v následujícím seznamu. Jinými doklady státní občanství České republiky prokazovat nelze. více ►

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o stáním občanství ČR

zadost_a_dotaznik

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí. více ►

Konec platnosti občanských průkazů a jejich výměna po návratu z ciziny

obcansky_prukaz_1

Občané, kteří se během poslední povinné výměny občanských průkazů zdržovali delší dobu mimo Českou republiku, si mohou podat žádost o vydání občanského průkazu až po návratu z ciziny. více ►