Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství

Žádáme všechny zájemce o návštěvu, aby se před plánovanou návštěvou předem ohlásili na telefonním čísle 312-861-1037, linka 107 nebo 108 nebo elektronicky na e-mailové adrese consulate_chicago@mzv.cz. Při předběžné registraci je nutné uvést jméno a příjmení každého návštěvníka, termín a hodinu návštěvy. Po příchodu do budovy recepční ověří totožnost ohlášeného návštěvníka na základě předložení průkazu totožnosti ("picture ID") a vystaví mu elektronickou kartu, umožňující časově omezený vstup do budovy.

Přednáška o novém zákonu ČR o státním občanství

pozvanka_statni_obcanstvi

Kdy: přednáška se uskuteční formou videokonference dne 19. 2. 2014 v 19:00 Kde: v CSPS Hall, 383 Michigan Street, St. Paul, MN více ►

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

nabyvani_st_obcanstvi

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba uvedená v zákoně o státním občanství ČR. více ►

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o stáním občanství ČR

zadost_a_dotaznik

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí. více ►

Doklady potvrzující státní občanství

statni_obcanstvi

Státní občanství České republiky lze podle zákona prokazovat výhradně dokumenty/doklady, které jsou uvedeny v následujícím seznamu. Jinými doklady státní občanství České republiky prokazovat nelze. více ►

Informace o státním občanství České republiky

vlajka

Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen „osvědčení“), vedení evidence fyzických osob, které… více ►

Informace k novému zákonu o státním občanství České republiky

pas_2

Zde naleznete hlavní změny, které přináší nový zákon o státním občanství ČR, účinný od 1.1.2014. Nová právní úprava na úseku státního občanství, tj. zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o… více ►

Potvrzení o státním občanství k určitému datu

symbol

Pro případ, že potřebujete prokázat, že jste měl v minulosti československé nebo české občanství, existuje žádost o vydání potvrzení státního občanství České republiky. Potvrzení je doklad o tom, že určitá fyzická osoba je a z jakého důvodu… více ►