Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potvrzení o státním občanství k určitému datu

Pro případ, že potřebujete prokázat, že jste měl v minulosti československé nebo české občanství, existuje žádost o vydání potvrzení státního občanství České republiky. Potvrzení je doklad o tom, že určitá fyzická osoba je a z jakého důvodu státním občanem České republiky, případně k jakému datu a z jakého důvodu státní občanství České republiky (Československa) nabyla či pozbyla.....


Pro případ, že potřebujete prokázat, že jste měl v minulosti československé nebo české občanství, existuje žádost o vydání potvrzení státního občanství České republiky. Potvrzení je doklad o tom, že určitá fyzická osoba je a z jakého důvodu státním občanem České republiky, případně k jakému datu a z jakého důvodu státní občanství České republiky (Československa) nabyla či pozbyla. Potvrzení lze vystavit jen tehdy, jestliže pro jeho vydání prokážete důvodný právní zájem. Například pokud takové potvrzení na Vás vyžaduje úřad cizího státu, musíte tento zájem doložit. Žádost o vydání potvrzení státního občanství můžete podat u našeho konzulátu, nejlépe osobně, přičemž konzulát ji zasílá k vyřízení do České republiky.

Musíte předložit tyto doklady:

1. vyplněný formulář žádosti (na požádání Vám jej zašleme)

2. vyplněné prohlášení

To, co v prohlášení není pravda škrtněte, naopak, cokoli je třeba v prohlášení doplnit, tak do něj uveďte.

3. poplatek
Informaci o poplatcích naleznete ZDE. Poplatky můžete uhradit v hotovosti nebo formou "money order". Osobní šeky bohužel Generální konzulát nemůže přijmout.


4. vysvětlení, proč nemůžete podat žádost osobně

(přikládá se na samostatném papíru v případě, že se nemůžete osobně na konzulát dostavit)
Pokud nemůžete svou žádost podat na našem konzulátě osobně, pak je třeba, aby Vaše podpisy na uvedených formulářích ověřil místní notář. K žádosti v tomto případě přiložte vysvětlení, z jakého důvodu jste se nemohli na konzulát osobně dostavit. Mějte přitom na paměti, že to musí být důvody hodné zvláštního zřetele, protože náš úřad musí příslušnému úřadu v České republice sdělit vlastní stanovisko, zda jde o důvod hodný zvláštního zřetele a zda ověření místním notářem je v souladu s právním řádem USA a příslušného amerického státu. Pokud Vaše vysvětlení nebude dostatečné, vrátíme Vám žádost zpět s tím, že žádost musíte podat osobně.

5. další doklady svědčící o českém občanství žadatele v požadované době

Povinně se přikládá rodný list a oddací list, pokud jste ženatý/vdaná. Je dobré přiložit i další doklady, pokud je máte, například starý občanský průkaz, neplatný pas, řidičský průkaz, občanský průkaz nebo pas rodiče a tak podobně.V případě, že se má být potvrzeno občanství nezletilého dítěte, podává žádost jeho zákonný zástupce.