Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR

(Archivní článek, platnost skončena 30.09.2012.)

V případě, že potřebujete prokázat své české občanství (např. z důvodu podání žádosti o nový cestovní pas ČR) a nemáte žádný z předepsaných dokladů (tj. platný český pas nebo platný občanský průkaz ČR), existuje žádost o zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky. Žádost můžete podat přímo na našem konzulárním oddělení na Generálním konzulátu osobně. Pokud se nemůžete dostavit osobně, pak nám vše níže uvedené zašlete na adresu našeho konzulárního oddělení.

K žádosti o osvědčení o státním občanství  je žadatel povinen předložit:

1)     Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Žádost musí být z obou stran čitelně a úplně vyplněná. Na druhé straně žádosti nesmí chybět datum a místo podpisu. Údaje o manželce/manželovi vyplňujete i v případě rozvodu.

Podává-li žádost rodič (popř. zákonný zástupce) za dítě mladší 18ti let, vyplňuje ji jménem dítěte. Žádost však podepisuje rodič/zákonný zástupce. K této žádosti je třeba také přiložit

  • doklad totožnosti rodiče/zákonného zástupce,
  • originál rodného listu rodiče/zákonného zástupce (či úředně ověřená fotokopie z ČR),
  • originál oddacího listu rodiče/zákonného zástupce (či úředně ověřená fotokopie z ČR),
  • originál českého rozvodového rozsudku rodiče (či úředně ověřená fotokopie z ČR),

2)     Prohlášení o státním občanství

V případě občanů mladších 18 let musí rodič podat se svým prohlášením i prohlášení o státním občanství za dítě. Prohlášení musí být čitelně a úplně vyplněné a musí být vždy přiloženo k žádosti o zjištění st. občanství ČR. To, co v prohlášení nesouhlasí škrtněte a naopak, co je potřeba v prohlášení doplnit, tak uveďte.

V případě, že žádost zasíláte poštou,Vaše podpisy na žádosti a prohlášení musí být notářsky ověřeny.

3)     další potřebné doklady

a)      fotokopie neplatného českého cestovního pasu nebo českého občanského průkazu.

b)      fotokopie amerických víz, na která jste vstoupili do USA, popř. kopie "zelené karty"

4)     Originál českého rodného listu (či úředně ověřená fotokopie z ČR)

Pokud jste český rodný list nikdy neměli, musíte si nechat udělat zápis narození v ČR. Pokud jste rodný list měli a z nějakých důvodů ho nemůžete předložit, musíte si požádat o duplikát.

 

5)     Originál českého oddacího listu (či úředně ověřená fotokopie z ČR)

-  vdané ženy musí vždy přiložit český oddací list. Pokud český oddací list nemáte, musíte si nechat zapsat manželství v ČR. Pokud jste český oddací list měli a z nějakých důvodů ho nemůžete předložit, musíte si požádat o duplikát.

6)     Originál českého rozvodového rozsudku (či úředně ověřená fotokopie z ČR)

Pouze v případě, je-li manželství rozvedené. Více informací o získání rozvodového rozsudku lze získat na webové stránce Nejvyššího soudu ČR.

7)     Originál dokladu o nabytí cizího státního občanstvía způsob jeho nabytí (manželstvím – cizozemský rodný list manžela/lky, nebo naturalizační doklad manžela/lky).

 

8)     americký nebo jiný cizozemský platný doklad totožnosti, (US ID, US drivers licence) Připomínáme, že rodný list NENÍ dokladem totožnosti.

Pokud se domníváte, že existuje jakékoli další sdělení či kopie dokladu, které napomůžou rychlejšímu vyřízení žádosti, doporučujeme, aby jste takové sdělení sepsal/a či kopii příslušného dokladu přiložil/a k žádosti.

9)     správní poplatek

Konzulární poplatky za vystavení osvědčení o státním občanství ČR můžete zaplatit v hotovosti nebo formou „money order“ vystaveného na Consulate General of the Czech Republic in Chicago. Osobní šeky Generální konzulát nepřijímá.

Vyplněnou žádost spolu se všemi doklady předává náš úřad k vyřízení příslušným orgánům v ČR. Vyřízení trvá přibližně 2 měsíce. V případech, kdy je nutné provádět pátrání v archívech, je doba vyřízení delší.

NEZAPOMEŇTE přiložit k žádosti Váš telefonní a e-mailový kontakt, abychom se s Vámi v případě potřeby mohli spojit.

přílohy

Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství... 60 KB PDF (Acrobat dokument) 14.2.2014

Prohlášení o státním občanství 40 KB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2012

Prohlášení o státním občanství v případě nezletilé osoby 55 KB PDF (Acrobat dokument) 14.2.2014