Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně v místě jeho posledního trvalého pobytu v ČR, t.j. místnímu úřadu / městskému úřadu / magistrátu města / obecnímu úřadu s rozšířenou působností těmito způsoby:

  • osobně (nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem
  • prostřednictvím datové schránky
  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana. Podpis ověří zastupitelský úřad ČR v zahraničí. Formulář Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR bude po ověření podpisu zaslán na příslušný úřad, kde měl občan ČR trvalý pobyt.

Žádost o ukončení trvalého pobytu může podat:

  • občan České republiky starší 15 let
  • zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky příslušnému úřadu v ČR.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republikydo 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz úřadu, u kterého ukončil svůj trvalý pobyt na území ČR. Pokud tak neučiní, rozhodne příslušný úřad o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá žádný vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Pokud se občan ČR kdykoli v budoucnosti rozhodne mít opět trvalý pobyt na území ČR, může o nový občanský průkaz požádat.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno, tel.: 542 175 141-42, email: vlckova.michaela@brno.cz, lemonova.nikola@brno.cz, případně je naleznete na www.brno.cz – potřebuji si vyřídit – trvalý pobyt.

přílohy

Zadost_o_ukonceni_trvaleho_pobytu_na_uzemi_CR.pdf 26 KB PDF (Acrobat dokument) 11.2.2014