Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konec platnosti občanských průkazů a jejich výměna po návratu z ciziny

Občané, kteří se během poslední povinné výměny občanských průkazů zdržovali delší dobu mimo Českou republiku, si mohou podat žádost o vydání občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936 a platnost jejich občanského průkazu není omezena (tj. v rubrice "Platnost do" je uvedeno "bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení").
Žádost o výměnu občanského průkazu nelze podat na Generálním konzulátu, nýbrž se podává na obecním úřadu obce s rozšířenou působností příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele, popřípadě na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na kterémkoliv matričním úřadu. Náležitosti žádosti a postup při jejím podání stanoví zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Průkazy vydané:

do 31.12.1994 (vzor 48, 53, 60, 77, 85, 91, 93, 94) - platnost skončila 31.12.2005 .

do 31.12.1996 (vzor 94) - platnost skončila 31.12.2006.

do 31.12.1998 (vzor 94) - platnost skončila 31.12.2007.

do 31.12.2003 (vzor 94) - platnost končí 31.12.2008.

Doporučujeme obrátit se na internetové stránky ministerstva vnitra, kde lze zjistit podrobnosti.

 

Skutečnost, že jste se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Zákon o občanských průkazech umožňuje, aby žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu předložila za občana jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí. Převzít vyhotovený občanský průkaz je však občan povinen osobně, a to v České republice. Zákon o občanských průkazech neumožňuje podání žádosti o vydání občanského průkazu ani převzetí vyhotoveného občanského průkazu na zastupitelském úřadu v zahraničí. Lze tedy využít možnost podání žádosti jinou osobou, avšak tiskopis žádosti o vydání občanského průkazu by musel občan vlastnoručně podepsat v rubrice „podpis držitele“, neboť tento podpis se digitalizuje a následně tiskne do občanského průkazu. Vzhledem ke strojovému zpracování žádostí musí být použit pouze originální tiskopis žádosti. Tyto tiskopisy žádostí jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na matričních úřadech. K vydání občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz a 1 průkazovou fotografii, která odpovídá současné podobě občana.

Občan si může také podat žádost o vydání občanského průkazu při návštěvě České republiky. Je však třeba počítat s lhůtou 30 dnů pro vydání občanského průkazu.

Občané, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nemají povinnost mít občanský průkaz.

Bližší informace k problematice vydávání a výměny občanských průkazů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.