Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zápis narození/sňatku/úmrtí, české matriční doklady

Žádáme všechny zájemce o návštěvu, aby se před plánovanou návštěvou předem ohlásili na telefonním čísle 312-861-1037, linka 107 nebo 108 nebo elektronicky na e-mailové adrese consulate_chicago@mzv.cz. Při předběžné registraci je nutné uvést jméno a příjmení každého návštěvníka, termín a hodinu návštěvy. Po příchodu do budovy recepční ověří totožnost ohlášeného návštěvníka na základě předložení průkazu totožnosti ("picture ID") a vystaví mu elektronickou kartu, umožňující časově omezený vstup do budovy.

Narození dítěte v USA

naroyeni

Narodí-li se Vám dítě mimo území České republiky, tak podle § 3 písm. a) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič státním… více ►

Sňatek v USA

svatba

Manželství občanů České republiky, k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna. Zkontrolujte prosím, zda dle místa Vašeho pobytu v USA je příslušný k vyřízení Vaší žádosti Generální… více ►

Rozvod v USA

rozvod

Úmrtí občana ČR v USA

umrti

Jak získat duplikát oddacího listu

prsteny

Jak získat duplikát rodného listu

mala_Madla

Jak získat duplikát úmrtního listu

stin

Český úmrtní list se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v úmrtním listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu k zemřelé osobě nebo jiná osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv… více ►

Změna jména a příjmení

zmena_jmena

Jak si zvolit dvě křestní jména Osoby narozené do 31. 12. 1949 V matričních knihách vedených do 31.12.1949 bylo možno zapsat více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize… více ►

Otcovství v USA

otcovstvi

Co je třeba k uznání rozhodnutí v ČR více ►

Sňatek s cizincem v ČR

svatba_s_cizincem

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí… více ►