Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úmrtí občana ČR v USA

Úmrtí občanů České republiky, k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna-střed. Zkontrolujte prosím, zda dle místa Vašeho pobytu v USA, je příslušný k vyřízení žádosti o zápis úmrtí Generální konzulát v Chicagu či jiný úřad. Příslušný úřad pro vyřízení Vaší žádosti zjistíte ZDE.

K podání žádosti o provedení zápisu o úmrtí a k následnému vydání českého úmrtního listu je nutné předložit následující:

1)Originál (či notářsky ověřenou kopii) amerického úmrtního listu, který musí být opatřen:

 • Ověřovací doložkou "Apostille" (k vydání této doložky musíte požádat kancelář "Secretary of State", která je zpravidla vždy v hlavním městě státu, kde došlo k úmrtí. Adresy úřadů vydávajících ověřovací doložku Apostille naleznete na našich webových stránkách.
 • Překladem úmrtního listu a apostilní doložky do českého jazyka. Překlad úmrtního listu a Apostille můžete vyhotovit sám/sama. Generální konzulát nevyžaduje překlad vyhotovený oficiálním překladatelem - ověření správnosti překladu provedeme na našem konzulárním oddělení. Překlad vyhotovte buď na počítači nebo na psacím stroji (překlady psané rukou budou vráceny k přepracování).

2) Doklad o státním občanství České republiky zemřelého: 

 • Platný občanský průkaz, platný cestovní pas ČR, popř. osvědčení o státním občanství ČR.

3) Formulář: 

4) Jiné doklady: 

 • Rodný list zemřelého,  popř. oddací list.
 • Průkaz totožnosti žadatele (platný cestovní pas, platný občanský průkaz, popř. platné ID USA, nebo řidičský průkaz USA).

5) Poplatky: 

 • Vystavení 1. úmrtního listu zvláštní matrikou v Brně je bez poplatku.
 • Na GK zaplatíte za ověření kopie amerického úmrtního listu včetně Apostilly (2 strany) a ověření správnosti překladu úmrtního listu včetně Apostilly (za 2 strany) - výše správních poplatků se přepočítává každý měsíc dle platného kurzu Kč k USD. Výše poplatků.

 

Lhůty pro vyřízení:

·        Sepsaný zápis úmrtí do Zvláštní matriky v Brně je odesílán bezprostředně po doložení všech potřebných dokladů.

·        Zvláštní matrika v Brně vystaví originál úmrtního listu do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

 

Důležité:

 • Na úhradu správních poplatků zasílejte prosím Money Order nebo hotovost(GK nemůžeme přijímat jako formu úhrady osobní šeky).
 • Budete-li žádost zasílat na naše konzulární oddělení poštou, je nutné, aby Váš podpis na shora uvedeném formuláři byl ověřen od místního notáře (při osobním podání provedeme ověření podpisů na našem konzulárním oddělení).
 • Pokud požadujete vrátit předložené originály matričních dokladů, prosíme Vás o krátké sdělení na zvláštním listu papíru, které z dokladů Vám mají být vráceny. Tyto Vám budou po zpracování žádosti o po jejich ověření zaslány zpět.
 • Vystavený úmrtní list Vám ihned po jeho obdržení z ČR zašleme na Vaši poštovní adresu v USA.
 • V případě nejasností můžete kontaktovat konzulární oddělení Generálního konzulátu na tel. 312 861 1037, linka 108 nebo e-mailem: consulate_chicago@mzv.cz.

přílohy

Zadost_o_zapis_umrti.pdf 27 KB PDF (Acrobat dokument) 18.7.2012