Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak získat duplikát oddacího listu

(Archivní článek, platnost skončena 21.07.2014.)

Pokud jste původní oddací list ztratili, nemůžete jej najít a potřebujete svůj oddací list, oddací list svojí matky, otce, babičky, dědečka, lze kdykoli požádat o vystavení duplikátu oddacího listu. Musíte však vědět, ve kterém městě nebo obci v České republice ke sňatku došlo (tj. ve které matriční knize je sňatek veden),  jelikož duplikát oddacího listu se vydává pouze v případě, že daný sňatek je již v české matrice zapsán.

Duplikát českého oddacího listu se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobu se rozumí osoba v oddacím listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání oddacího listu. Příbuzenský vztah je nutno doložit rodnými listy.

Pokud chcete získat duplikát oddacího listu předložte:

1.     Vyplněnou Žádost o oddací list

Jestliže žádost nepodáváte na konzulátu osobně, je třeba si nechat podpis na žádosti ověřit notářem

2.     Kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii cestovního pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu)

3.      Pokud nejste osobou uvedenou v tabulce, dopis vysvětlující Váš právní nebo jiný zájem na získání duplikátu oddacího listu.

4.     Poplatek

Informaci o poplatcích naleznete ZDE. Na úhradu poplatků zašlete prosím Money Order (vypsaný na "Consulate General of the Czech Republic in Chicago"). Generální konzulát ČR nemůže přijímat osobní šeky.

Jakmile konzulát oddací list obdrží, zašle Vám jej na adresu udanou v žádosti. Pokud matriční úřad v České republice konzulátu sdělí, že rodný list nemůže z nějakého důvodu vystavit nebo vydat, budeme Vás obratem kontaktovat.

přílohy

Zadost_o_duplikat_oddaciho_listu.pdf 22 KB PDF (Acrobat dokument) 20.1.2012