Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak získat duplikát úmrtního listu

(Archivní článek, platnost skončena 21.07.2014.)

Český úmrtní list se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v úmrtním listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu k zemřelé osobě nebo jiná osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před úřady...

Jak získat úmrtní list v případě úmrtí v ČR

Český úmrtní list se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v úmrtním listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu k zemřelé osobě nebo jiná osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před úřady. Příbuzenský vztah je nutno doložit rodnými listy, oddacím listem.

Pokud chcete získat český úmrtní list předložte:

1. vyplněnou žádost o úmrtní list (Jestliže žádost nepodáváte na konzulátě osobně, je třeba, aby Váš podpis na žádosti byl ověřen notářem.)

2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu)

3. pokud nejste příbuzný zesnulého, přiložte na samostatném papíru vysvětlující dopis, proč úmrtní list potřebujete

4. poplatek
Informaci o poplatcích naleznete ZDE. Poplatky můžete uhradit v hotovosti nebo formou "money order". Osobní šeky bohužel Generální konzulát nemůže přijmout.

Jakmile konzulát úmrtní list obdrží, zašle Vám jej na adresu udanou v žádosti. Podobně, pokud matriční úřad v České republice konzulátu sdělí, že úmrtní list nemůže z nějakého důvodu vystavit nebo vydat, konzulát Vás bude kontaktovat.

přílohy

zadost_o_dupl.UL.pdf 27 KB PDF (Acrobat dokument) 11.7.2011