Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změna jména a příjmení

Jak si zvolit dvě křestní jména Osoby narozené do 31. 12. 1949 V matričních knihách vedených do 31.12.1949 bylo možno zapsat více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31.12.1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za hlavní;...

Jak si zvolit dvě křestní jména

Osoby narozené do 31. 12. 1949

V matričních knihách vedených do 31.12.1949 bylo možno zapsat více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31.12.1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaným po 1.7.2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.
Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949.

Osoby narozené od 1.1.1950 do 30.6.2001

V tomto období bylo možno zapsat do matriční knihy pouze jedno jméno. Prohlášením je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu - bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.

Osoby narozené od 1.7.2001

Po tomto datu je možno zapsat do matriční knihy dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem.
Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, atd., na němž budou uvedena obě jména.
Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad.

Jak si žena může zvolit příjmení

Ženská příjmení

Příjmení žen se obvykle tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (tj. s koncovkou -ová). V některých případech lze získat český rodný nebo oddací list na příjmení v mužském tvaru:

Jak může žena starší 18 let získat nový rodný list na příjmení bez -ová

Na základě žádosti ženy starší 18 let, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o občanku ČR, která má trvalý pobyt mimo území ČR, nebo o občanku ČR, jejíž manžel je cizinec, nebo o občanku ČR jiné než české národnosti

Jak může žena starší 18 let získat nový oddací list na příjmení bez -ová

Na základě žádosti ženy starší 18 let, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li
a) o občanku ČR, která má trvalý pobyt mimo území ČR,
b) o vdanou občanku ČR, jejíž manžel je cizinec,
c) o občanku ČR jiné než české národnosti.

Jak získat nový rodný list pro dceru mladší 18 let

Na základě žádosti matky nebo otce dcery mladší 18 let, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o:
b) o občanku ČR, která má trvalý pobyt mimo území ČR,
c) o občanku, jejíž jeden z rodičů je cizinec,
d) o občanku, která je jiné než české národnosti.