Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace o finanční pomoci českým studentům

Krajanské organizace v USA, z nichž některé se v minulosti touto formou podpory zabývaly, poskytují finanční pomoc českým studentům pouze v omezené míře a poskytované stipendium je často pouze doplňkové. Mezi organizace, které za splnění určitých podmínek stipendium poskytují, patří následující.

Bohužel, příliš mnoho zdrojů finanční pomoci neexistuje. Krajanské organizace v USA, z nichž některé se v minulosti touto formou podpory zabývaly, poskytují finanční pomoc českým studentům pouze v omezené míře a poskytované stipendium je často pouze doplňkové. Mezi organizace, které za splnění určitých podmínek stipendium poskytují, patří následující:

 1. American Fund for Czechoslovak Relief (AFCR)

  1776 Broadway, # 701
  New York, NY 10019-2002
  Tel.: 001-212-265-1919
  Fax: 001-212-765-3867

 2. Czech Educational Foundation of Texas (CEFT)

  1029 Walton Drive, TX 77018
  Tel.: 001-979-845-4898
  Fax: 001-979-862-2292
  E-mail: c-machann@tamu.edu
  Web: www.ceftx.org

 3. Czech Komensky Club

  Dept. of Modern Languages
  University of Nebraska at Lincoln
  1133 Oldfather Hill
  Lincoln, NE 68588-0315
  Tel.: 011-402-472-1336
  Fax: 011-402-472-0327
  E-mail: msaskova-pierce1@unl.edu

Dále stipendium pro studium v USA za definovaných podmínek nabízí Fulbrightova komise v ČR, která navíc zájemcům o studium v USA poskytuje služby svého poradenského centra:

Poradenské centrum
Fulbrightova komise

Táboritská 23
130 87 Praha 3
Tel.: 222 718 452 nebo 222 729 987
Fax: 222 729 868
E-mail: advisor@fulbright.cz
Web: http://fulbright.cz

Informace o nabízených stipendiích, grantech a jiných formách pomoci studentům rovněž poskytuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT ČR:

Dům zahraničních služeb MŠMT
Akademická informační agentura

Senovážné náměstí 26
Praha 1
Tel.: 224 229 698 nebo 224 398 303
Fax: 224 229 697
E-mail: aia@dzs.cz
Web: www.dzs.cz

O stipendium pro studium v USA je rovněž možné se ucházet u řady zpravidla neziskových organizací přímo v USA. Jejich přehled je uveden v Příloze zde.

Rozsáhlá databáze webových stránek, zaměřených na informace stipendiích a jiných formách finanční asistence je k dispozici na webové adrese www.college-scholarships.com.