Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uznávání vzdělání

Uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné (domácí nebo cizí) vzdělávací instituce jinou vzdělávací institucí.

Uznání vzdělání získaného na českých školách v USA

Uznání vzdělání ČR od ZŠ po VOŠ pro zahraničí (legalizace)
Nejprve je nutné zajít na MŠMT, na Oddělení vzdělávací soustavy, za paní Mgr.Marií Čížkovou (tel.257 193 703, e-mail: marie.cizkova@msmt.cz ) s originály nebo notářky ověřenými kopiemi všech příslušných absolventských dokladů a s kolkem v hodnotě 30.- Kč. Pak je třeba zajít na MZV, na konzulární oddělení - adresu, telefon a úřední hodiny zjistíte na www.mzv.cz .

Pro zahraniční partnery je v tomto ohledu důležitou informací skutečnost, že maturitní vysvědčení z České republiky obecně opravňuje k přijetí na vysokoškolské studium v zahraničí.

Uznání vysokoškolského vzdělání ČR pro zahraničí (legalizace)

Nejprve je nutné zajít na MŠMT, na Oddělení vysokoškolského vzdělávání, za paní Danou Roškotovou (tel.257 193 459, e-mail: dana.roskotova@msmt.cz ) s originály nebo notářsky ověřenými kopiemi všech příslušných absolventských dokladů a s kolkem v hodnotě 30.- Kč. Pak je třeba zajít na MZV, na konzulátní oddělení - adresu, telefon a úřední hodiny zjistíte na www.mzv.cz .

Uznání vzdělání získaného na školách v USA v ČR

Uznání vzdělání od ZŠ po VOŠ ze zahraničí pro ČR (nostrifikace)

Tato problematika spadá do kompetence krajských úřadů a v Praze na Magistrát hlavního města Prahy - v obou případech na odbory školství. Tam je třeba se předem informovat, jaké všechny doklady jsou pro nostrifikaci nutné (určitě mezi ně patří závěrečný absolventský doklad (vysvědčení) a učební plán, který žadateli vydá příslušná škola). Nostrifikuje se pouze ucelené vzdělání.

Uznání vysokoškolského vzdělání ze zahraničí pro ČR (nostrifikace)

Nostrifikace je zahájena vždy na základě individuální žádosti absolventa příslušné zahraniční vysoké školy a zahrnuje i uznávání doktorského studia ze zahraničí. O vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice je nutné požádat na vysoké škole v ČR , která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Vydání osvědčení o uznání se řídí § 89 a § 90 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Potřebné odborné konzultace Vám na MŠMT, na Oddělení vysokoškolského vzdělávání, poskytne paní Zdeňka Pastorová (tel.257 193 238, e-mail: zdenka.pastorova@msmt.cz ).

Postup pro ověření vysvědčení:

1. Doklad musí mít ověřen podpis školního uředníka na originálu vysvědčení (Transcript, Credentials) od notáře. Pokud na škole notář není, je třeba o tuto službu požádat místního notáře (Notary Public).

2. Dalším krokem ověřování vysvědčení vystaveného v USA je vyšší ověření tzv. " apostilou" ( "Apostille"). Apostilu musí vystavit stát, kde je notář evidován. Vysvědčení nebo diplomy opatřené apostilou jsou již právně platné pro použití v ČR a není třeba jejich další ověření na území USA.

3. Listina opatřená apostilou musí mít ověřený překlad do českého jazyka. Překlad může být buď vypracovaný soudním tlumočníkem, resp. překladatelem v ČR nebo se může jednat i o vlastní překlad následně ověřený oprávněnou osobou v ČR nebo zastupitelským úřadem ČR v USA.

4. Posledním krokem je samotná nostrifikace dokladu v ČR Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro jednodušší vysvětlení požadovaného postupu škole, kterou navštěvujete, přikládáme následujicíc informaci.

AUTHENTICATION OF AMERICAN ACADEMIC CREDENTIALS FOR USE ABROAD

Effective January 1, 1983, the U.S. Deparment of State and embassies and consulates abroad ceased to authenticate or provide certified true copies of academic credentials, transcripts or degrees. The U.S. Department of Education determined at that time such documents are not required in the United States for persons who studied abroad who wish to attend primary or secondary school, or college in the United States. This was announced in a joint release by the U.S. Departments of State and Education published in the NAFSA newsletter of December/January 1983 a copy of which is reprinted in Volume 7, Foreign Affairs Manual, Exhibit 844. The U.S. Bureau of Citizenship and Immigration Services in the Department of Homeland Security also determined that authentication of foreign academic credentials generally is not/not required for U.S. immigration purposes. In an effort to be of assistance to persons who wish to present academic credentials from the United States for use abroad, the following step-by-step guidance is provided.

A) COLLEGES, UNIVERSITIES

HAGUE LEGALIZATION CONVENTION COUNTRY METHOD

1. Obtain from the registrar of the University an official true copy of the credentials, a statement attesting to the accuracy of the credentials, executed by the registrar, and have the statement notarized before a notary public in the registrar's office, business office or elsewhere in the University.

2. Send the document to the competent authority in the U.S. for the Hague Legalization Convention (Usually the state Secretary of State) for the apostille certificate.

B) PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

1. Obtain a transcript from the school which bears the seal of the school and the signature of the principal.

2. Ask the school to send the transcript to the County Board of Education, Superintendent of Schools or other official body which can authenticate the school's seal with a superior seal. Ask that authority to send the document to the state Secretary of State's office.

3. Obtain authentication with an Apostille of the transcript from the state Secretary of State's office.

NOTE: An alternative would be to make an appointment with the school principal, bring a notary public to the principal's office in order that the principal may execute an affidavit attesting to the validity of the document before the notary. The document may then be authenticated with an Apostille by the state Secretary of State.

Questions: Additional questions may be addressed to the U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs, Office of American Citizens Services at (202) 647-5225 or 202-647-5226.