Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 01.11.2013.)

Podmínky účasti ve volbách, volební místa v USA, kontakty

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013.

Termín konání voleb na území USA

V souladu se současnou platnou právní úpravou a vzhledem k časovým posunům probíhá hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na zastupitelských úřadech České republiky v USA vždy ve čtvrtek a pátek v době 14.00 do 21.00 hodin místního času. V České republice probíhá hlasování vždy v pátek v 14.00 - 22.00 a v sobotu v 8.00 - 14.00.

Hlasování na Generálním konzulátě v Chicagu proběhne ve dvou dnech, kterými jsou čtvrtek 24. října 2013 a pátek 25. října vždy od 14 do 21 hodin.

Volební kraj vylosovaný pro zahraničí

Voliči v zahraničí volí kandidáty ze Středočeského kraje, který byl dne 30. srpna 2013 určen losem Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky.

Zvláštní seznam voličů

Voleb se mohou zúčastnit všichni čeští občané trvale nebo dlouhodobě pobývající v zahraničí, jsou-li zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným zastupitelským úřadem podle místa pobytu (viz níže - volební místa).

Občané, kteří jsou již ve zvláštním seznamu voličů u příslušného zastupitelského úřadu zapsáni, nemusí zápis opakovat. Ti čeští občané pobývající v zahraničí, kteří zapsáni ve zvláštním seznamu voličů nejsou a mají zájem volit, mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů.

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je možno doručit osobně nebo poštou nejpozději 40 dnů před volbami, (rozhodující je termín doručení), tedy do 15. září 2013.

Protože 40. den před volbami je vždy neděle, bývá vždy během daného víkendu (soboty i neděle) zajištěn provoz na konzulárních úsecích zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (velvyslanectví nebo generální konzuláty) za účelem doručení či předání žádosti o zápis v době od 8.00 - 16.00 hodin takovým způsobem, aby mohli tento úkon (podání žádosti) občané provést. Jiná běžná konzulární agenda se v uvedeném termínu nevyřizuje.

Voličské půkazy

Občané pobývající v zahraničí během voleb krátkodobě se mohou hlasování zúčastnit v zahraničí u libovolného oprávněného zastupitelského úřadu České republiky, pokud si nechají obecním úřadem v České republice, resp.českým zastupitelským úřadem v zahraničí, u kterého jsou v seznamu voličů, resp. zvláštním seznamu voličů,zapsáni, vystavit voličský průkaz.

Občané již zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí podle místa jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí se mohou voleb účastnit v libovolném jiném volebním místě (tj. v ČR nebo na jiném zastupitelském úřadu v zahraničí) rovněž na základě voličského průkazu. O voličský průkaz v tomto případě žádá volič vždy u úřadu, v jehož zvláštním seznamu voličů je volič zapsán.

Bližší informace o způsobu podání žádosti o vystavení voličského průkazu, termínech pro podání žádosti a o způsobu a termínu převzetí voličského průkazu najdete zde.

Upozorňujeme, že voličské průkazy se vydávají vždy pouze k aktuálně vyhlášeným volbám, tj. nelze volit na voličský průkaz vydaný k předchozím volbám. V případě potřeby je nutno o voličský průkaz požádat znovu.

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Občanům, kteří mění místo svého dosavadního dlouhodobého pobytu, jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u našeho úřadu a nepředpokládají, že budou při nejbližších volbách nebo v budoucnu volit na našem konzulátě, doporučujeme požádat zavčasu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem.

Podmínky pro hlasování ve volbách

 • dosažení věku 18 let ve dnech voleb
 • prokázání totožnosti a státního občanství voliče prostřednictvím platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky, cestovního průkazu ČR, anebo platného občanského průkazu
 • předchozí zapsání se do příslušného zvláštního seznamu voličů u příslušného úřadu (viz výše), případně předložení voličského průkazuvystaveného obecním úřadem v ČR, resp. jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož stálém, resp. zvláštním, seznamu voličů je daný volič zapsán.

Uvedené doklady je nutno předložit před provedením volby volební komisi.Při nesplnění těchto uvedených podmínek se nelze hlasování účastnit.

Volební místa

jsou zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, které současně vedou zvláštní seznamy voličů, a kde je během voleb umožněno následně voliči hlasovat. Na území USA jsou to následující zastupitelské úřady České republiky::

 • Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC - pro státy Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Puerto Rico, South Carolina, Tennessee, Texas, Washington D.C., West Viriginia a Virginia
  Informace a kontakty:
  www.mzv.cz/washington, tel. (202) 274-9100, fax (202) 469-8161, con_washington@embassy.mzv.cz
  Adresa a volební místo: 3900 Spring of Freedom St., N.W., Washington, DC 20008
 • Generální konzulát v Los Angeles, CA - pro státy Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington a Wyoming
  Informace a kontakty:
  www.mzv.cz/losangeles, tel. (310) 473-0889, fax (310) 473-9813, losangeles@embassy.mzv.cz
  Adresa a místo voleb: 10990 Wilshire Blvd., Suite 1100, Los Angeles, CA 90024
 • Generální konzulát v Chicagu, IL - pro státy Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin
  Informace a kontakty:
  www.mzv.cz/chicago, tel. (312) 861-1037, fax (312) 861-1944, chicago@embassy.mzv.cz
  Adresa a místo voleb: Michigan Plaza Bldg, 205 N Michigan Avenue, Suite 1680, Chicago, IL 60601
 • Generální konzulát v New Yorku, NY- pro státy Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island a Vermont
  Informace a kontakty:
  www.mzv.cz/newyork, tel. (646) 422-3309 nebo (917) 251 5649, fax (646) 422-3363, cs.ny@mzv.cz
  Adresa a místo voleb: 321 East 73rd Street, New York, NY 10021

S konkrétními dotazy a žádostmi se prosím obracejte na uvedené úřady.

Detailní informace o volbách, příslušných zákonech, kandidátech, jak postupovat při hlasování na území ČR i v zahraničí včetně harmonogramu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.