Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Voličský průkaz vydaný Gk Chicago

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho konzulátu a hodláte volit mimo území USA, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře.

Průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.

Žádost o vydání voličského průkazu

přílohy

zadost_o_volicsky_prukaz_GK_Chicago.pdf 32 KB PDF (Acrobat dokument) 8.7.2013