Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vyškrtnutí ze seznamu voličů

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho konzulátu a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

přílohy

Zadost_o_vyskrtnuti_ze_ZSV_GK_Chicago.pdf 29 KB PDF (Acrobat dokument) 26.10.2012