Generální konzulát České republiky v Chicagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zápis do seznamu voličů

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelských úřadem. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi:

- originál, popř. ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz ČR nebo cestovní pas ČR)

- doklad o bydlišti na území v jurisdikci GK Chicago (tzn. ve státech Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota a Wisconsin).

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

V případě osobní návštěvy na konzulátu můžete svoji žádost o zápis podat na konzulárním oddělení, a to vždy v úředních hodinách.

Uvedené časy platí i v případě žádosti o vyškrtnutí ze seznamu voličů, případně žádosti o vydání voličského seznamu (viz. níže).

POZOR! Zápisem do seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

 

přílohy

Zadost_o_zapis_do_ZSV.pdf 47 KB PDF (Acrobat dokument) 26.10.2012