Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář pro odborníky ze zemí Východního partnerství

Ve dnech 27. - 31. května 2013 v Kišiněvě proběhl seminář o reformě veřejné správy na lokální a regionální úrovni, který pro odborníky ze zemí Východního partnerství organizuje MZV ČR spolu s Evropskou službou pro vnější činnost a Evropskou komisí.

Seminář na téma „Reforma veřejné správy na místní a regionální úrovni“ zahájí Natalia Gherman, náměstkyně ministra pro zahraniční věci a evropskou integraci Moldavské republiky, Jaromír Plíšek, generální sekretář Ministerstva zahraničních věcí České republiky a velvyslanec Dirk Schuebel, vedoucí Delegace Evropské unie v Moldavsku.

Tato akce, jež představuje jeden z příspěvků České republiky k evropské politice Východního partnerství, je součástí dlouhodobého úsilí ČR o sdílení zkušenosti v oblasti reformy veřejné správy na místní a regionální úrovni mezi EU a šesti zeměmi Východního partnerství.

Semináře se zúčastní necelá třicítka expertů ze všech šesti zemí Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina), kteří představují různé úrovně veřejné správy/samosprávy a též nevládní organizace a akademickou sféru. Mezi přednášejícími budou experti z členských zemí EU a evropských institucí včetně Výboru regionů a Fóra občanské společnosti.