Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 12.02.2013.)

Zastupitelský úřad oznamuje, že ve dnech 11. - 12. ledna 2013 se bude konat volba prezidenta ČR. Čeští občané budou moci volit rovněž v zahraničí.

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Kišiněvě v Moldavské republice

podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky),

o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
 
dne 11. 1. 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a
 
dne 12. 1. 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.
 
Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
 
dne 25. 1. 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a
 
dne 26. 1. 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 41
 
je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Kišiněvě (město)
 
 
 
ul. Moara Roşie 23, Moldavská republika (adresa, stát) pro voliče,
 
kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 41, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Moldavská republika
 
 
3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem .
 
 
4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 2. prosince 2012.

 
 
5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).
 
 
6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz ( §41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).
 
 
7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 

V Kišiněvě dne 22. 11. 2012

Jaromír Kvapil, vedoucí zastupitelského úřadu