Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě

по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Konzulární brožura

Forma a rozsah konzulární ochrany občanů EU na základě čl. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství článku o konzulární ochraně občanů EU.

Konzulární brožura informuje o tom, jakou formou a v jakém rozsahu se provádí konzulární ochrana občanů EU na základě čl. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství článku o konzulární ochraně občanů EU.

Pro úplnost uvádíme text čl. 20: "Každý občan Unie má na území třetí země, ve které členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na ochranu diplomatickými nebo konzulárními orgány kteréhokoli členského státu za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Členské státy sjednají nezbytná pravidla a zahájí mezinárodní jednání potřebná pro zajištění této ochrany."

Brožura je k dispozici v elektronické verzi na adrese ve všech jazykových variacích, včetně české:

www.travel-voyage.consilium.europa.eu

Uvedená stránka obsahuje i seznam zastupitelských úřadů členských zemí v jednotlivých třetích zemích, na které se mohou občané ČR a dalších ČS EU obracet v případě nouze, není-li v této zemi ZÚ vlastního státu.